Artikli

Ix-Xjenza u d-Diplomazija mill-perspettiva tad-Diżarm.

Id-Diplomazija tax-Xjenza mhix fenomenu ġdid, iżda wieħed li kiseb importanza addizzjonali matul is-snin riċenti minħabba d-dimensjoni xjentifika evidenti fl-isfidi globali ta’ bħalissa. L-aktar definizzjoni estiża tirreferi għad-Diplomazija tax-Xjenza bħala waħda maqsuma fi tlett dimensjonijiet distinti iżda relatati. L-ewwel nett, Ix-Xjenza fid-Diplomazija: fejn l-għerf u l-evidenza xjentifika jiġu użati biex jiggwidaw u jappoġġjaw il-miri tal-Politika Barranija. It-tieni, id-Diplomazija għax-Xjenza: fejn riżorsi u xogħol diplomatiku jiġu utilizzati sabiex tkun iffaċilitata il-koperazzjoni Teknika u Xjentifika fuq bażi internazzjonali. Fl-aħħar, ix-Xjenza għad-Diplomazija: fejn koperazzjoni xjentifika tintuża bħala sors ta’ ġibda u ammirazzjoni politika bejn ċertu pajjiżi sabiex isaħħu r-relazzjonijiet esterni tagħhom. Mill-perspettiva tax-xogħol diplomatiku ta’ Malta fid-Diżarm, l-ewwel żewġ dimensjonijiet tad-definizzjoni huma l-aktar relevanti. Tabilħaqq, Malta tipparteċipa f’diversi għaqdiet internazzjonali relatati mad-Diżarm li jutiliżżaw ix-xjenza sabiex jiggwidaw il-Politika Barranija u/jew jiffaċilitaw il-koperazzjoni teknika, filwaqt li ssegwi mill-qrib ukoll l-iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi fl-armi.

Publication Date: 02/09/2020Author: Matthew Attard
L-inizjattivi ta’ Malta fi ħdan in-Nazzjonijiet Uniti

Malta ilha membru tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) mill-1 ta’ Diċembru 1964. Bħala parteċipant kburi u attiv fin-Nazzjonijiet Uniti Malta tirrikonoxxi bis-sħiħ l-importanza li jkollha sistema multilaterali bbażata fuq ir-regoli ta’ din l-organizzazzjoni fil-qalba tagħha. Malta tkompli tiddefendi l-importanza li tippromwovi kooperazzjoni internazzjonali billi temmen li l-problemi globali jeħtieġu soluzzjonijiet globali li jistgħu jinkisbu biss permezz ta' kollaborazzjoni u djalogu attiv. Kif uriet l-istorja, u kif fil-fatt qed naraw llum bil-ġlieda kontra l-pandemija COVID-19, għandna bżonn nerġgħu nimmiraw u nerġgħu niffokaw l-isforzi tagħna permezz ta’ sforzi multilaterali u kooperazzjoni internazzjonali. B'dan il-mod biss nistgħu niżguraw soluzzjonijiet dejjiema għall-isfidi u l-problemi kontinwi tad-dinja.

Publication Date: 07/08/2020Author: Kimberly Zammit (Second Secretary) and Michela Zammit (Counsellor).
Id-Diplomazija tal-Ilma ta’ Malta

L-aċċess għall-ilma huwa sors ta’ instabbilta’ u kunflitt kontinwi madwar id-dinja. Id-dinja moderna diversi drabi kienet xhud tal-użu ta’ riżorsi u infrastruttura tal-ilma bħala arma ta’ gwerra f’kunflitti vjolenti. Ir-rwol tad-diplomazija tal-ilma huwa biex jipprevjeni u jimmitiga dawn it-tensjonijiet biex isaħħaħ ir-rabtiet bejn l-ilma, s-sigurta’ u l-paċi. Hi timmira biex tippromwovi l-immaniġjar tal-ilma integrat u transkonfinali, kif ukoll governanza tal-ilma effettiva.

Publication Date: 29/07/2020Author: Ms Michelle Micallef
Malta and Small Island Developing States

Is-Small Island Developing States (SIDS) huwa grupp ta’ stati mferrxa madwar id-dinja, imma li, kif enfasizzat min-Nazzjonijiet Magħquda (NM), jaqsmu sfidi komuni ta’ natura ekonomika u ġejografika li jfixklu l-progress soċjo-ekonomiku tagħhom bħal, inter alia, swieq domestiċi żgħar, iżolament ġejografiku, esposizzjoni għal diżażtri naturali u bijodiversita’ fraġli.

Publication Date: 21/07/2020Author: Mr Dennis Grech, Counsellor
It-Theddid Ibridu u d-diżinformazzjoni: il-pandemija tal-COVID-19

It-theddid ibridu u d-diżinformazzjoni mhumiex fenomeni ġodda fid-dominju tas-sigurtà tal-lum. Madankollu, konsegwenza tal-imxija tal-pandemija tal-COVID-19, u l-iżvilupp rapidu tal-evoluzzjoni tad-dinja ta’ madwarna, serje ta’ theddid ieħor inqas prominenti, beda jieħu prominenza fid-dominju tas-sigurtà. It-theddid ibridu u d-diżinformazzjoni huma żewġ eżempji ta’ dan, flimkien ma’ attivitajiet malizzjużi ċibernetiċi.

Publication Date: 21/07/2020Author: Dorian Farrugia
Malta u l-Agenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika (IAEA)

Meta wieħed isemmi id-Diplomazija b’relazzjoni max-Xjenza Nukleari, l-ewwel ħsibijiet li jiġu f’moħħ l-individwu forsi huma immaġini ta’ laqgħat bejn Mexxejja ta’ Poteri Nukleari fi żmien ta’ tensjoni politika, ta’ Kapijiet tal-Istat jiffirmaw xi trattat dwar id-Diżarm, tal-Gwerra l-bierda, jew tal-armamenti Nukleari ta’ xi pajjiż jew ieħor. Għalkemm din it-tip ta’ ‘’Diplomazija Nukleari’’ tradizzjonali ffukata fuq l-aspetti Militari, tibqa kruċjali fix-xenarju politiku tal-llum il-ġurnata, il-komunità internazzjonali kull ma jmur dejjem qiegħda tenfasizza aktar fuq il-promozzjoni tal-użu paċifiku tal-enerġija u t-teknoloġija Nukleari. Din l-enfasi tintroduċina ma dimensjoni ġdida tad-Diplomazija relatata max-Xjenza Nukleari filwaqt li tressaq is-suġġett lil’hinn mill-affarijiet Militari u tlaqqaw ma’ dak tal-Iżvilupp Nazzjonali.

Publication Date: 11/06/2020Author: Matthew Attard
Malta fl-isfera internazzjonali: perspettiva ta' Stat żgħir

Mill-aspett tal-lingwa, it terminu “żgħir” juntuża sabiex jgħati tifsira ta’ daqs. Madankollu meta dan it-terminu jintuża biex jiddefinixxi Stat, nsibu ruħna nippruvaw nifmhu x’irridu ngħidu meta nsemmu Stata żgħir. Ta min jsemmi li għad hemm dibattitu kontinwu dwar x' jikkostitwixxi Stat żgħir. L-opinjonijiet huma diverżi, iżda l-akkademiċi naqsu milli jistabbilixxu definizzjoni singolari ta’ x’infisru bi Stati żgħar. Ħafna jargumentaw li d-daqs huwa definit mill-massa tal-art tal-pajjiż filwaqt li oħrajn huma tal-fehma li l-istatura tista’ tiġi perċepita mir-rwol tal-pajjiż fil-ġerarkija internazzjonali.

Publication Date: 01/06/2020Author: Michela Zammit; Dennis Grech; Kimberly Zammit
Ir-Rwol tal-Istati Żgħar fir-Relazzjonijet Internazzjonali

Minkejja d-daqs ġeneralment insinifikanti tagħhom u n-nuqqas ta’ poter, stati żgħar għandhom it-tendenza li jkunu attivi ħafna fir-relazzjonijiet internazzjonali. Tabilħaqq, stati żgħar jilgħabu rwol importanti fid-diplomizija multilaterali.

Publication Date: 25/05/2020Author: Dennis Grech
Id-diplomazija tal-Klima ta’ Malta

Bosta jassoċjaw l-azzjoni dwar il-klima mal-politika nazzjonali. Għalkemm il-governanza tilgħab rwol vitali, il-politika barranija, permezz tad-diplomazija tal-klima, tilgħab rwol ugwalment importanti. In-netwerks li aħna, bħala diplomatiċi, nikkultivaw permezz tal-ambaxxati tagħna u permezz tas-sehem tagħna f’laqgħat reġjonali u internazzjonali jgħinuna nfasslu strateġiji tal-klima mirati għal pajjiżi u reġjuni differenti tad-dinja; l-istess strateġiji jgħinuna nsawru sħubijiet effettivi madwar id-dinja

Publication Date: 18/05/2020Author: M Micallef
Malta u l-multilateraliżmu - Michela-Maria Zammit u Kimberly Zammit

It-thaddin tal-kunċett tal-multilateraliżmu huwa ndispensabbli fil-konfront tad-dinja mmexxija minn Globaliżżazzjoni u l-Interkonnetivita’.

Publication Date: 12/05/2020Author: Michela Maria Zammit, Kimberly Zammit
Pubblikazzjonijiet skont is-Sena
Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta

Telefown
2124 2191

Fax
2123 6604

Imejl