L-impatt ta’ COVID-19 fuq id-Drittijiet tan-Nisa

Miktub Minn Maya Schembri, Data Mej 04, 2020
 

Is-sena 2020 kellha tkun sena importanti ħafna għad-drittijiet tan-nisa u għall-ugwaljanza bejn is-sessi, bil-25 anniversarju tad-Dikjarazzjoni ta’ Beijing u l-20 anniversarju tar-riżoluzzjoni 1325 tal-Kunsill tas-Sigurtà. Fl-isfond tal-battalja globali kontra l-ispinta kontra d-drittijiet tan-nisa, il-pandemija tal-COVID 19 żiedet l-inugwaljanzi li kienu diġa’ jeżistu minn qabel u esponiet il-vulnerabilitajiet fis-sistemi soċjali, politiċi u ekonomiċi.

Fenomenu li huwa partikolarment inkwetanti huwa ż-żieda tar-rapporti ta vjolenza fuq in-nisa madwar id-dinja, partikolarment f'żoni ta’ kunflitt jew fraġli, u fejn is-servizzi huma limitati. Filwaqt li għad m’hemmx dejta komprensiva fuq is-suġġett, hem żieda konsiderevoli ta’ rapporti ta’ vjolenza fuq in-nisa madwar id-dinja, b'żieda ta' 25% f'pajjiżi b'sistemi ta’ rappurtar[1]. F’ ċertu pajjiżi, l-każijiet irrappurtati rdoppjaw.

F'dan ir-rigward, Malta biħsiebha timxi mas-sejħa tas-Segretarju Ġenerali tan-NU biex tkompli tagħti prijorità lill-implimentazzjoni effettiva tal-aġenda għan-Nisa, l-Paċi u s-Sigurtà (NPS), waqt li tipprepara biex tniedi l-ewwel Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali għan-NPS tagħha.

Għalkemm is-sitwazzjoni hija serja, is-soluzzjonijiet huma diġa’ disponibbli. Huwa kruċjali li bħala parti mir-risposta tagħhom, l-istati jkomplu jirrispettaw u jimplimentaw bis-sħiħ l-impenji u l-obbligi eżistenti fir-rigward tal-kisba tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-emanċipazzjoni tan-nisa, u t-tgawdija sħiħa u ugwali tad-drittijiet tal-bniedem tagħhom.

Hemm ukoll il bżonn li tissaħħaħ it-tmexxija tan-nisa sabiex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni tagħhom fil-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar il-pandemija, kif ukoll il-bżonn li l-gender mainstreaming jkun inkluż f’kull livell tat-tfassil tal-politika. B'dan il-mod, nistgħu nużaw din is-sitwazzjoni diffiċli bħala opportunità ta 'tagħlim sabiex inkomplu naħdmu għal soċjeta’ aktar ugwali u ġusta.


women_empowered.jpg 
 
 

Equality.png