Ir-Rwol tal-Istati Żgħar fir-Relazzjonijet Internazzjonali

Miktub Minn Dennis Grech, Data Mej 25, 2020
 

Minkejja d-daqs ġeneralment insinifikanti tagħhom u n-nuqqas ta’ poter, stati żgħar għandhom it-tendenza li jkunu attivi ħafna fir-relazzjonijiet internazzjonali. Tabilħaqq, stati żgħar jilgħabu rwol importanti fid-diplomizija multilaterali.

Stati żgħar ġeneralment għandhom it-tendenza li jiffavorixxu r-regola tal-liġi internazzjonali, li jippromwovu in-Nazzjonijiet Magħquda kif ukoll l-importanza tal-koperazzjoni fl-isferi kollha. Stati żgħar iduru lejn sistema internazzjonali, multilaterali bbażata fuq regoli biex isaħħu l-koperazzjoni bejn in-nazzjonijiet għaliex jagħrfu li l-ebda pajjiż waħdu, irrispettivament mid-daqs u l-poter tiegħu, ma jista’ jsolvi l-problemi kollha li d-dinja qed tiffaċċja. Stati żgħar, preċiżament minħabba n-nuqqas tagħhom ta’ poter, huma, u jitqiesu li huma, sensara onesti, mingħajr aġendi nazzjonali, li jippreżentaw proposti u idejat li jibbenefikaw l-umanita’ kollha.  

F’ambjent karatterizzat minn sistema multilaterali bbażata fuq regoli, li tistabbelixxi kundizzjonijiet indaqs għal kullħadd, stati żgħar, speċjalment jekk ikunu magħqudin flimkien, ikollhom l-opportunita’ li jippreżentaw l-idejat u l-proposti tagħhom lin-nazzjonijet kollha, irrespettivament mid-daqs jew il-poter tagħhom. Kien hemm diversi okkażżjonijiet fejn stati żghar, inkluża Malta permezz tar-rwol tagħha fil-formulazzjoni tal-Liġi Internazzjonali tal-Baħar, irnexxilhom jippreżentaw proposti biex isaħħu u jiżviluppaw aspetti differenti tal-qafas legali internazzjonali. Stati żgħar kienu anke’ minn ta’ quddiem nett biex jiġbdu l-attenzjoni tal-kommunita’ internazzjonali għal problemi kbar li qed tiffaċċja d-dinja, bħal bidla fil-klima.

Iċ-ċkunija ta’ dawn l-istati u n-nuqqas ta’ poter tagħhom iservu biex ifakkru l-kommunita’ internazzjonali fl-obbligi u l-impenji tagħha lejn l-ordni ibbażata fuq ir-regoli li ġiet maħluqa matul dawn l-aħħar għexieren ta’ snin.​ 


UN building.jpg