Malta and Small Island Developing States

Miktub Minn Mr Dennis Grech, Counsellor, Data Lul 21, 2020
 

Is-Small Island Developing States (SIDS)  huwa grupp ta’ stati mferrxa madwar id-dinja, imma li, kif enfasizzat min-Nazzjonijiet Magħquda (NM), jaqsmu sfidi komuni ta’ natura ekonomika u ġejografika li jfixklu l-progress soċjo-ekonomiku tagħhom bħal, inter alia, swieq domestiċi żgħar, iżolament ġejografiku, esposizzjoni għal diżażtri naturali u bijodiversita’ fraġli.

 Malta kienet ikkunsidrata bħala SIDS sa’ l-2004 meta saret membru tal-Unjoni Ewropeja (UE) u bdiet tiġi rikonnoxxutha bħala pajjiż żviluppat. Malta stabilixxiet relazzjonijiet bilaterali mas-SIDS u interaġixxiet magħhom fuq bażi multilaterali permezz ta’ organizzazzjonijet bħan-NM, l-UE u partikolarment il-Commonwealth. Malta tagħti importanza lir-relazzjonijiet tagħha mas-SIDS primarjament għaliex temmen li sfidi komuni l-aħjar li jiġu ttrattati hu mill-pajjiżi flimkien, u anke minħabba li, bħalhom, tappoġġja sistema internazzjonali bbażata fuq ir-regoli.

 Malta diġà stabilixxiet ruħha bħala ċentru ta’ taħriġ biex tassisti lis-SIDS jibnu l-kapaċita’ f’diversi oqsma. L-Universita’ ta’ Malta u l-entitajiet affiljati tagħha għandhom esperjenza twila permezz tal-IMO – l-Istitut Internazzjonali tal-Liġi Marittima, l-Istitut Internazzjonali tal-Oċejani, u entitajiet oħra. Barra minn hekk, mill-2018, Malta tospita il-Commonwealth Small States Centre of Excellence li żviluppa soluzzjonijiet għall-bini tal-kapaċita’ speċifikament għas-SIDS. Affiljat direttament ma’, u appoġġjat minn, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej, iċ-Ċentru qed jestendi l-ambitu tal-proċess tal-bini tal-kapaċita’ biex jinkludi oqsma assoċjati mal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibli tal-NM kif ukoll dokumenti ta’ politika għas-SIDS bħal SAMOA Pathway, l- Addis Ababa Action Agenda u l-Mauritius Strategy for Implementation.

 Ta’ min jgħid ukoll li f’Jannar 2020, Malta intagħżlet bħala Co-Chair tal-iSteering Committee on Partnerships for Small Island Developing States tan-NM. Permezz ta’ din il-ħatra, Malta ser tmexxi, fuq perjodu ta’ sentejn, dan il-proċess tal-NM li jappoġġja lis-SIDS fl-implementazzjoni tas-SAMOA Pathway kif ukoll tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibli. 

article.jpg