Malta u l-multilateraliżmu - Michela-Maria Zammit u Kimberly Zammit

Miktub Minn Michela Maria Zammit, Kimberly Zammit, Data Mej 12, 2020
 

It-thaddin tal-kunċett tal-multilateraliżmu huwa ndispensabbli fil-konfront tad-dinja mmexxija minn Globaliżżazzjoni u l-Interkonnetivita’.

Huwa l-unika għodda li verament jissalvagwardja l-interess komun tal-popli tagħna. 

Huwa biss permezz ta’ kooperazzjoni kontinwa u kollaborazzjoni attiva li nistgħu niżguraw li l-ġid komuni jiġi rispettat, salvagwardjat u mħaddan. 

Il-Kunċett ta ' multilateraliżmu oriġinarjament huwa msejjes fuq il-viżjoni tal-Istat “Westphalian” u ġie istitwit bħala forma ta ' kooperazzjoni fost l-Istati sovrani, u b 'hekk nistgħu ngħdu li dan kien iservi bħala l-bidu ta' forma ta’ kooperazzjoni fuq livell multilaterali. Madankollu dan ma kien biss bidu ta’ process. Kellna nitgħallmu bl-aktar mod qares li mingħajr mekkaniżmi multilaterali għas-soluzzjoni ta ' problemi internazzjonali ma naslux. Mingħajr dawn is-sisien, il-gwerra faqqgħet u damet għal snin.

Fl-ewwel ġimgħa ta’ Mejju, il-popli ingħaqdu sabiex ifakkru t-tmiem tat-tieni Gwerra Dinjija. Kellhom ikunu żewġ gwerer dinjija suċċessivi, żewġ cataclysms jaħdmu bla qatiegħ sabiex jiżguraw li l-qerda u distruzzjoni li l-kunflitti jġibu magħom ma jkunux ripetuti.

Id-djalogu baqa ' kruċjali bħalma baqa’ r-rispett għad-drittijiet sovrani ta’ kull pajjiż. Dan ma jfissirx li t-tensjonijiet ma nħolqux u ma bqajniex naraw kunflitti, tabilħaqq, matul l-aħħar snin, il-Ġnus Magħquda dejjem fittxet li tassisti fit-tmiem ta ' bosta kunflitti kif ukoll li tipprevjeni l-kunflitti milli jeskalaw fi gwerrer.

Il-Ġnus Magħquda, l-akbar organiżżazzjoni internazzjonali dinjja, kif ukoll il-fondatriċi tal-kunċett multilaterali kif nafuh illum, qed tiċċelebra 75 sena mill-fondazzjoni tagħha. Hija tista' titqies bħala l-akbar sostenitur ta’ dan il-kunċett essenzjali u din is-sena, fid-dawl ta ' dan l-anniversarju monumentali, qed issir aktar enfasi fuq l-importanza u l-ħtieġa li l-multilateraliżmu jibqa mħares u mħaddan b’aktar rieda minn qatt qabel. Dan għaliex ma huwa l-ebda pajjiż, irrispettivament mill-kobor tiegħu, li jista' jilqgħa l-isfidi waħdu mingħajr sostenn kollettiv.

Il-multilateraliżmu huwa vitali sabiex jiġu indirizzati l-isfidi u l-kriżijiet globali, fosthom it-terroriżmu u t-tibdil fil-klima, kif ukoll biex jirrispondi b’ suċċess għal dawn l-isfidi komuni. Waħda minn dawn il-kriżijiet li d-dinja qed tħabbat wiċċha llum hija l-pandemija tal-COVID-19 li fakkret b’mod ċar il-ħtieġa li l-pajjiżi jikkooperaw flimkien aktar minn qatt qabel sabiex jilqgħu u jindirizzaw dawn l-isfidi.

Hija realtà li l-Komunità Internazzjonali teħtieġ pjattaforma globali biex tindirizza dawn il-kwistjonijiet, u l-multilateraliżmu msawwar fuq qafas legali huwa l-isfond neċessarju ta’ kwalunkwe djalogu. Il-globaliżżazzjoni ġġib magħha ħafna effetti pożittivi li jsostnu tkabbir globali u l-iżvilupp sostenibbli. Fid-dawl ta' dan, l-importanza li l-multilateraliżmu jibqa jiġi mħaddan, huwa saħansitra aktar essenzjali minn qatt qabel.

L-impenn ta ' Malta favur il-Paċi, u d-djalogu jissaħħaħ aktar minn qatt qabel. Ninsabu mħassba dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran, u nemmnu bis-sħiħ li l-inizjattivi fir-Reġjun Ewro-Mediterranju joffru l-qafas adatt biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi permezz tad-djalogu u l-kooperazzjoni, bil-għan li jisfruttaw il-potenzjal sħiħ tal-ixtut tat-tramuntana u tan-nofsinhar tal-Mediterran.

F’ Ġunju 2019 L-Unjoni Ewropea adottat konklużjonijiet dwar azzjoni tal-UE biex issaħħaħ il-multilateraliżmu li qed iservu bħala qafas għall-Istati tal-UE f’dan il-qasam. Malta tilqa ' l-multilateraliżmu billi kontinwament tiddefendi l-unità u d-djalogu partikoalrment ma’ dawk fost l-Istati li l-ideat tagħhom jidhru li huma ta ' theddida għall-kunċett tal-multilateraliżmu peress li ma jemmnux fl-importanza tiegħu u jħaddnu politka differenti.

Malta hija Gżira, iżda aħna ma nħaddnux politika iżolazzjonarja. Għall kunlarju, aħna nemmnu f’impenn sħiħ f’politika multilaterali.

Minn dejjem sostnejna li problemi globali jeħtieġu soluzzjonijiet globali. Il-pandemija COVID-19 xeħtet dawl qawwi fuq kemm verament id-dinja tagħna hija interkonnessa, u kif l-avvenimenti lokali u reġjonali jista ' jkollhom riperkussjonijiet globali. B’dan il-ħsieb, Malta tkompli taħdem favur id-djalogu, it-tolleranza, il-kooperazzjoni, ir-rispett għad-demokrazija u d-dispożizzjoni legali permezz ta kooperazzjoni multilaterali effettiva msejsa fuq qafas legali u sostnuta mil-Ġnus Maqgħuda.


Multilateralism.jpg