Id-Diplomazija tal-Ilma ta’ Malta

Miktub Minn Ms Michelle Micallef, Data Lul 29, 2020
 
L-aċċess għall-ilma huwa sors ta’ instabbilta’ u kunflitt kontinwi madwar id-dinja. Id-dinja moderna diversi drabi kienet xhud tal-użu ta’ riżorsi u infrastruttura tal-ilma bħala arma ta’ gwerra f’kunflitti vjolenti. Ir-rwol tad-diplomazija tal-ilma huwa biex jipprevjeni u jimmitiga dawn it-tensjonijiet biex isaħħaħ ir-rabtiet bejn l-ilma, s-sigurta’ u l-paċi. Hi timmira biex tippromwovi l-immaniġjar tal-ilma integrat u transkonfinali, kif ukoll governanza tal-ilma effettiva.

L-ilma għandu rwol transsettorjali f’bosta politiki oħra bħas-sigurta’, id-drittijiet tal-bniedem, il-bidle fil-klima, is-sigurta’ tal-ikel u l-enerġija. Għalhekk, l-ilma bħala kwistjoni ta’ politika barranija teħtieġ approċċ integrat.  Id-diplomazija tal-ilma tidher b’mod regolari fuq l-aġenda tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-UE, fejn ir-rabta bejn id-diplomazija tal-ilma u tal-klima huma emfasizzati, kif ukoll l-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030, b’erferenza partikolari għal SDG6. Il-ġeneru ukoll jilgħab rwol peress illi n-nisa huma meqjusa l-iktar affettwati mill-iskarsezza tal-ilma. Għalkemm bosta kwistjonijiet ta’ kunflitt dwar l-ilma jeħtieġu soluzzjonijiet politiċi, il-kooperazzjoni multilaterali hija essenzjali biex tiffaċilita r-riċerka u soluzzjonijiet innovattivi, kif ukoll biex tippromwovi sħubijiet fuq livell internazzjonali.  
pic001.jpg


L-ilma ta’ sikwit jidher fil-kuntest tad-diplomazija bilaterali ta’ Malta minħabba l-kompetenza professjonali tagħna fl-immaniġġjar tal-ilma – din l-itess kompetenza qed dejjem tikber ir-rilevanza tagħha fil-kuntest tad-diplomazija multilaterali hekk kif qed naħdmu biex nippromwovu mmaniġġjar tal-ilma effettiv ġewwa fora internazzjonali u reġjonali. Pajjiżna bħalissa huwa membru attiv tal-Grupp ta’ Ħbieb tal-Ilma ġewwa New York. Il-fora multilaterali huma pjattaformi importanti sabiex aħna nkunu nistgħu naqsmu l-esperjenza u l-kompetenza tagħna, partikolarment fil-kuntest tar-relazzjonijiet tagħna mal-gżejjer żgħar li qed jiżviluppaw, peress illi dawn huma alleati importanti għalina fil-qasam tal-klima u l-oċeani, kif ukoll stati kostali fl-Afrika u fil-Lvant Nofsani, u f’reġjunijiet oħra fid-dinja fejn hemm skarsezza tal-ilma.

 

M. Micallef
Uffiċjal fi Skala 4