Merħba

Merħba

Għandi pjaċir nilqagħkom f’dan is-sit elettroniku tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin​ u Ewropej​, li ġie ddisinjat biex jintroduċi lill-viżitatur l-ewwel u qabel kollox  mal-politika  barranija tal-Ministeru u fl-istess ħin jinforma lill-viżitatur b’tagħrif li għandu impatt mill-qrib  mal-funzjonijiet tal-Ministeru.

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej iservi bħala tieqa fuq id-dinja. Iż-żmien qasir li ili f’dan l-uffiċċju s’issa għallimni li biex tistabilixxi relazzjonijiet bilateral u multilaterali mar-reġjuni kollha fid-dinja huwa importanti daqs kemm huwa importanti l-ispirtu kollaborattiv għall-integrità, prosperità u stabbiltà. Dan hu aktar ċar u sinifikanti fid-dawl ta’ sħubija fl-Unjoni Ewropea.  Sa mill-2004, Malta dejjem ġibdet ir-rispett u l-għarfien mhux biss tal-istati membri imma wkoll tal-bqija tad-dinja. Malta llum hija fuq quddiem nett u tilgħab parti ewlenija fl-affarijiet barranin.  Illum Malta tista’ tagħmel pressjoni mhux biss fuq livell Ewropew iżda wkoll fix-xena internazzjonali.

Il-politika barranija tagħna hija bbażata fuq sistema ta’ valuri sodi.   F’dan ir-rispett, aħna dejjem żammejna mal-valuri u prinċipji waqt li konna qed infasslu u nimplimentaw il-politika domestika tagħna. 

Aktar minn hekk, aħna tlaqna  minn perspettiva ċara, reali  fil-politika barranija tagħna: prinċipji fundamentali u li ma jitheżżux, ħbiberija mal-pajjiżi ġirien tagħna, rispett għas-sovranità u determinazzjoni,  rispett għal-liġi internazzjonali,  l-appoġġ għall-koperazzjoni bejn il-pajjiżi  u ninkoraġġixxu l-opportunitajiet għad-djalogu.

Dan juri it-twemmin tagħna li l-argumenti jridu jiġu solvuti fi spirtu ta’ ftehim u b’mod ċivilizzat biex il-paċi u l-istabbiltà tkompli tikber  fir-reġjuni kollha tad-dinja.  Aħna magħqudin u impenjati għall-ordni fid-dinja, għall-kobor ekonomiku  u stil ta’ ħajja aħjar għall-bnedmin kollha fid-dinja. Din il-politika tejbet  ir-relazzjonijiet pożittivi mal-pajjiżi kollha fid-dinja u saħħet l-isforzi tagħna biex nikkoperaw ma’ pajjiżi oħra fid-dinja  biex terġa’ tiġi fis-seħħ l-istabilità f‘pajjiżi meqruda bil-gwerer, neqirdu  il-faqar u nipprovdu għajnuna umanitarja fi spirtu ta’ fratellanza, ħbiberija u koperazzjoni kostruttiva.

Illum id-dinja għandha numru kbir ta’ sfidi li jiġu fuqna għall-għarrieda. li jinħtieġu sforz unanimu.  Illum id-dinja qed tiffaċċja gwerer ċivili, faqar estrem, tidbil fil-klima, migrazzjoni illegali, perikli ambjentali, nuqqas fil-provisti  tal-enerġija u terroriżmu.  Illum Malta mhix weħidha quddiem dawn in-numri kbar ta’ ostakli li jidhru li ma jistgħux jintrebħu. Malta hija magħquda mal-bqija tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea u l-bqija tad-dinja fi sforz waħdieni biex jinstabu s-soluzzjonijiet.  Problemi dinjija, jinħtieġu soluzzjonijiet dinjija.

Nittama li żżuru dan is-sit regolarment, u li jipprovdilkom aħbarijiet u tagħrif  utli.​​​
​​
Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta
18, Zachary Street
Valletta
Malta
331, Allied House
St. Paul Street,
Valletta, VLT 1211
Malta
172, Melita Street
Valletta
Malta

Telefown
2124 2191
2124 2191

Imejl
Indirizz
Parliamentary Secretary for EU Funds
33, House of Catalunya,
Marsamxett Road,
Valletta, VLT 1850
Malta

Telefown
+356 2295 7500

Imejl

Websajt