Linji gwida għal Ċittadini Maltin dwar Viżi lejn pajjiżi barranin

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej jixtieq jinnotifika lill-pubbliku li mistoqsijiet għal informazzjoni dwar jekk ċittadin Malti jeħtieġx viża  biex jidħol f’pajjiż/i li dan ikun jixtieq iżur għandhom jintbagħatu jew b’email fuq consular.mfea@gov.mt jew inkella isiru b’telefonata fuq in-numri 22042313 jew 2204 2331 matul il-ħinijiet tal-ftuħ tal-Uffiċċju (dettalji fis-sezzjoni tal-Ħinijiet tal-Ftuħ​ aktar l-isfel).
 


Il-‘Visa Advisory Unit’ fi ħdan il-Consular Services Office (CSO) tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej (MFEA) huwa punt ta’ referenza għal informazzjoni dwar jekk ċittadini Maltin jeħtieġux viża qabel jivvjaġġaw lejn pajjiżi barranin.Limiti tas-Servizz


Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej mhux responsabbli għall-ħruġ ta’ viżi minn Stati barranin lil ċittadini Maltin. Ir-rekwiżiti tal-viża għaċ-ċittadini Maltin li jsiefru huma dejjem suġġetti għal bidliet mill-awtoritajiet rispettivi tal-pajjiżi barranin. Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej jipprovdi dik l-informazzjoni biss li hija disponibbli għalih fil-mument tal-preżentazzjoni tal-mistoqsija. Għaldaqstant l-informazzjoni relatata mar-rekwiżiti tal-viża li tinsab f'dan id-dokument hija biss waħda indikattiva, u tinħareġ biex tassisti lid-detenturi ta’ passaport ordinarju Malti. Il-Ministeru m’għandux jinżamm responsabbli għal kwalunkwè varjazzjoni fl-informazzjoni pprovduta. L-applikant għandu d-dritt u kull opportunità li jerġa’ jiċċekkja r-rekwiżiti dwar viżi għal pajjiżi barranin indipendentament minn dan is-servizz. Hija wkoll ir-responsabbiltà tal-applikant li jiżgura li l-mistoqsijiet tiegħu/tagħha jiġu sottomessi sew qabel id-data skedata għat-tluq minn Malta, idealment mhux inqas minn erba’ (4) ġimgħat qabel ma’ wieħed ikun beħsiebu jsiefer. L-informazzjoni għandha wkoll tiġi iċċekkjata eqreb lejn id-data tat-tluq minn Malta, meta Malti jkun beħsiebu jivvjaġġa lejn pajjiżi li normalment ma jirrikjedux viża għal detenturi ta’ passaport ordinarju Malti.


  • Għal informazzjoni dwar liema pajjiżi u taħt liema ċirkostanzi ċittadini Maltin ma jeħtieġux Viża, iklikkja hawn.


  • Għal informazzjoni dwar liema pajjiżi u taħt liema ċirkostanzi ċittadini Maltin jeħtieġu Viża, iklikkja hawn​.


  • Għal istruzzjonijiet dwar Viżas u proċeduri għall-uffiċjali pubbliċi Maltin li jistgħu jintalbu jivvjaġġjaw fuq xogħol uffiċjali barra miż-żona Schengen tal-Unjoni Ewropeja,  iklikkj​a hawn. (Istruzzjonijiet)


  • Maltin li jeħtieġu informazzjoni dwar kif ċittadini barranin jistgħu jirċievu Viżi lejn Malta għandhom jikkuntattjaw lis-‘Central Visa Unit’ (CVU) fi ħdan ‘Identity Malta Agency’. Għal aktar informazzjoni, ikklikkja hawn.Ħinijiet tal-Ftuħ


Il-ħinijiet tal-ftuħ tagħna huma mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

 

Bejn l-1 ta' Ottubru u l-15 ta' Ġunju:

08:30 - 12:00

14:00 - 16:00

 

Bejn is-16 ta' Ġunju u t-30 ta' Settembru:

08:00 - 12:00

 

Għal aktar informazzjoni, ġentilment wieħed jista’ jikkuntattjana fuq +356 2204 2313.Għal feedback jew ilmenti


Is-sodisfazzjon sħiħ tiegħek huwa essenzjali għalina.


Aħna nittrattaw ir-reazzjonijiet tiegħek b'mod kunfidenzjali u nużawha biex intejbu s-servizz. L-ilment tiegħek jiġi rikonoxxut fil-pront u nagħtuk tweġiba fi żmien ġimgħatejn mid-data li nirċievu l-ilment.


Jekk tixtieq tressaq ilment, l-aħjar huwa li l-ewwel titkellem direttament mal-persuni li servewk għal kwalsiasi kjarifika. Jekk tibqa’ mhux sodisfatt bir-riżultat, int ġentilment mistieden iċċempel fl-uffiċċji tagħna fuq in-numru indikat hawn fuq biex tiddiskuti l-ilment tiegħek, jew billi tibgħatilna e-mail fuq consular.mfea@gov.mt jew billi twassal l-ilment tiegħek permezz tal-posta indirizzata lil:-


Consular Services Office 

Visa Advisory Unit 

Direttorat għas-Servizzi Konsulari u Maltin li jgħixu Barra 

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej 

18, Triq Żakkarija, 

Valletta VLT 1133​© Gvern ta’ Malta 2020

Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta

Telefown
2124 2191

Fax
2123 6604

Imejl