Linji gwida għal Ċittadini Maltin dwar Viżi lejn pajjiżi barranin

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej jixtieq jinnotifika lill-pubbliku li mistoqsijiet għal informazzjoni dwar jekk ċittadin Malti jeħtieġx viża  biex jidħol f’pajjiż/i li dan ikun jixtieq iżur għandhom jintbagħatu jew b’email fuq consular.mfea@gov.mt jew inkella isiru b’telefonata fuq in-numri 22042313 jew 2204 2331 matul il-ħinijiet tal-ftuħ tal-Uffiċċju (dettalji fis-sezzjoni tal-Ħinijiet tal-Ftuħ​ aktar l-isfel).
 


Il-‘Visa Advisory Unit’ fi ħdan il-Consular Services Office (CSO) tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej (MFEA) huwa punt ta’ referenza għal informazzjoni dwar jekk ċittadini Maltin jeħtieġux viża qabel jivvjaġġaw lejn pajjiżi barranin.Limiti tas-Servizz


Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej mhux responsabbli għall-ħruġ ta’ viżi minn Stati barranin lil ċittadini Maltin. Ir-rekwiżiti tal-viża għaċ-ċittadini Maltin li jsiefru huma dejjem suġġetti għal bidliet mill-awtoritajiet rispettivi tal-pajjiżi barranin. Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej jipprovdi dik l-informazzjoni biss li hija disponibbli għalih fil-mument tal-preżentazzjoni tal-mistoqsija. Għaldaqstant l-informazzjoni relatata mar-rekwiżiti tal-viża li tinsab f'dan id-dokument hija biss waħda indikattiva, u tinħareġ biex tassisti lid-detenturi ta’ passaport ordinarju Malti. Il-Ministeru m’għandux jinżamm responsabbli għal kwalunkwè varjazzjoni fl-informazzjoni pprovduta. L-applikant għandu d-dritt u kull opportunità li jerġa’ jiċċekkja r-rekwiżiti dwar viżi għal pajjiżi barranin indipendentament minn dan is-servizz. Hija wkoll ir-responsabbiltà tal-applikant li jiżgura li l-mistoqsijiet tiegħu/tagħha jiġu sottomessi sew qabel id-data skedata għat-tluq minn Malta, idealment mhux inqas minn erba’ (4) ġimgħat qabel ma’ wieħed ikun beħsiebu jsiefer. L-informazzjoni għandha wkoll tiġi iċċekkjata eqreb lejn id-data tat-tluq minn Malta, meta Malti jkun beħsiebu jivvjaġġa lejn pajjiżi li normalment ma jirrikjedux viża għal detenturi ta’ passaport ordinarju Malti.


  • Għal informazzjoni dwar liema pajjiżi u taħt liema ċirkostanzi ċittadini Maltin ma jeħtieġux Viża, iklikkja hawn.


  • Għal informazzjoni dwar liema pajjiżi u taħt liema ċirkostanzi ċittadini Maltin jeħtieġu Viża, iklikkja hawn​.


  • Għal istruzzjonijiet dwar Viżas u proċeduri għall-uffiċjali pubbliċi Maltin li jistgħu jintalbu jivvjaġġjaw fuq xogħol uffiċjali barra miż-żona Schengen tal-Unjoni Ewropeja,  iklikkj​a hawn. (Istruzzjonijiet)


  • Maltin li jeħtieġu informazzjoni dwar kif ċittadini barranin jistgħu jirċievu Viżi lejn Malta għandhom jikkuntattjaw lis-‘Central Visa Unit’ (CVU) fi ħdan ‘Identity Malta Agency’. Għal aktar informazzjoni, ikklikkja hawn.Ħinijiet tal-Ftuħ


Il-ħinijiet tal-ftuħ tagħna huma mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

 

Bejn l-1 ta' Ottubru u l-15 ta' Ġunju:

08:30 - 12:00

14:00 - 16:00

 

Bejn is-16 ta' Ġunju u t-30 ta' Settembru:

08:00 - 12:00

 

Għal aktar informazzjoni, ġentilment wieħed jista’ jikkuntattjana fuq +356 2204 2313.Għal feedback jew ilmenti


Is-sodisfazzjon sħiħ tiegħek huwa essenzjali għalina.


Aħna nittrattaw ir-reazzjonijiet tiegħek b'mod kunfidenzjali u nużawha biex intejbu s-servizz. L-ilment tiegħek jiġi rikonoxxut fil-pront u nagħtuk tweġiba fi żmien ġimgħatejn mid-data li nirċievu l-ilment.


Jekk tixtieq tressaq ilment, l-aħjar huwa li l-ewwel titkellem direttament mal-persuni li servewk għal kwalsiasi kjarifika. Jekk tibqa’ mhux sodisfatt bir-riżultat, int ġentilment mistieden iċċempel fl-uffiċċji tagħna fuq in-numru indikat hawn fuq biex tiddiskuti l-ilment tiegħek, jew billi tibgħatilna e-mail fuq consular.mfea@gov.mt jew billi twassal l-ilment tiegħek permezz tal-posta indirizzata lil:-


Consular Services Office 

Visa Advisory Unit 

Direttorat għas-Servizzi Konsulari u Maltin li jgħixu Barra 

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej 

18, Triq Żakkarija, 

Valletta VLT 1133​© Gvern ta’ Malta

Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta
18, Zachary Street
Valletta
Malta
331, Allied House
St. Paul Street,
Valletta, VLT 1211
Malta
172, Melita Street
Valletta
Malta

Telefown
2124 2191
2124 2191

Fax
2123 6604
2123 6604

Imejl
Indirizz
Parliamentary Secretary for EU Funds
33, House of Catalunya,
Marsamxett Road,
Valletta, VLT 1850
Malta

Telefown
+356 2295 7500

Imejl

Websajt