Linji gwida għal Ċittadini Maltin dwar Viżi lejn pajjiżi barranin

Suspension of Client Service Office Service

The Public is being informed the in its efforts to take preventive measures against the spread of COVID-19, the Ministry for Foreign and European Affairs is suspending its Legalisation and Visa Advisory services as from Monday 16th March 2020.

The service will remain suspended until further notice.​


----------------------------------------------------------------------------------------------------------​​​


Il-‘Visa Advisory Unit’ fi ħdan il-Client Service Office tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej (MFEA) huwa punt ta’ referenza għal informazzjoni dwar jekk ċittadini Maltin jeħtieġux viża qabel jivvjaġġaw lejn pajjiżi barranin.


 

Limiti tas-Servizz


Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej mhux responsabbli għall-ħruġ ta’ viżi minn Stati barranin lil ċittadini Maltin. Ir-rekwiżiti tal-viża għaċ-ċittadini Maltin li jsiefru huma dejjem suġġetti għal bidliet mill-awtoritajiet rispettivi tal-pajjiżi barranin. Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej jipprovdi dik l-informazzjoni biss li hija disponibbli għalih fil-mument tal-preżentazzjoni tal-mistoqsija. Għaldaqstant l-informazzjoni relatata mar-rekwiżiti tal-viża li tinsab f'dan id-dokument hija biss waħda indikattiva, u tinħareġ biex tassisti lid-detenturi ta’ passaport ordinarju Malti. Il-Ministeru m’għandux jinżamm responsabbli għal kwalunkwè varjazzjoni fl-informazzjoni pprovduta. L-applikant għandu d-dritt u kull opportunità li jerġa’ jiċċekkja r-rekwiżiti dwar viżi għal pajjiżi barranin indipendentament minn dan is-servizz. Hija wkoll ir-responsabbiltà tal-applikant li jiżgura li l-mistoqsijiet tiegħu/tagħha jiġu sottomessi sew qabel id-data skedata għat-tluq minn Malta, idealment mhux inqas minn erba’ (4) ġimgħat qabel ma’ wieħed ikun beħsiebu jsiefer. L-informazzjoni għandha wkoll tiġi iċċekkjata eqreb lejn id-data tat-tluq minn Malta, meta Malti jkun beħsiebu jivvjaġġa lejn pajjiżi li normalment ma jirrikjedux viża għal detenturi ta’ passaport ordinarju Malti.


 

·        Għal informazzjoni dwar liema pajjiżi u taħt liema ċirkostanzi ċittadini Maltin ma jeħtieġux Viża, iklikkja hawn.

 

·         Għal informazzjoni dwar liema pajjiżi u taħt liema ċirkostanzi ċittadini Maltin jeħtieġu Viża, iklikkja hawn​.

 

·      Maltin li jeħtieġu informazzjoni dwar kif ċittadini barranin jistgħu jirċievu Viżi lejn Malta għandhom jikkuntattjaw lis-‘Central Visa Unit’ (CVU) fi ħdan ‘Identity Malta Agency’. Għal aktar informazzjoni, ikklikkja hawn.


 

Ħinijiet tal-Ftuħ


Il-ħinijiet tal-ftuħ tagħna huma mit-Tnejn sal-Ġimgħa.


Bejn l-1 ta' Ottubru u l-15 ta' Ġunju:

08:30 - 12:00

14:00 - 16:00


Bejn is-16 ta' Ġunju u t-30 ta' Settembru:

08:00 - 12:00

 

Għal aktar informazzjoni, ġentilment wieħed jista’ jikkuntattjana fuq +356 2204 2313.


 

Għal feedback jew ilmenti


Is-sodisfazzjon sħiħ tiegħek huwa essenzjali għalina.


Aħna nittrattaw ir-reazzjonijiet tiegħek b'mod kunfidenzjali u nużawha biex intejbu s-servizz. L-ilment tiegħek jiġi rikonoxxut fil-pront u nagħtuk tweġiba fi żmien ġimgħatejn mid-data li nirċievu l-ilment.


Jekk tixtieq tressaq ilment, l-aħjar huwa li l-ewwel titkellem direttament mal-persuni li servewk għal kwalsiasi kjarifika. Jekk tibqa’ mhux sodisfatt bir-riżultat, int ġentilment mistieden iċċempel fl-uffiċċji tagħna fuq in-numru indikat hawn fuq biex tiddiskuti l-ilment tiegħek, jew billi tibgħatilna e-mail fuq consular.mfea@gov.mt jew billi twassal l-ilment tiegħek permezz tal-posta indirizzata lil:-


 

Client Service Office 

Visa Advisory Unit 

Direttorat għas-Servizzi Konsulari u Maltin li jgħixu Barra 

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej 

18, Triq Żakkarija, 

Valletta VLT 1133​


 

© Gvern ta’ Malta 2020

​​​​
Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta

Telefown
2124 2191

Fax
2123 6604

Imejl