Pariri Dwar Vjaġġar

Pariri Dwar Vjaġġar

Introduzzjoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej joffri pariri dwar vjaġġar fuq is-sit elletroniku tiegħu biex il-pubbliku ġenerali jkun infurmat dwar xi kundizzjonijiet eżistenti barra minn Malta li jistgħu jaffettwaw is-sigurta’ ta’ ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw, jaħdmu jew jgħixu barra.


X’inhu l-Parir dwar Vjaġġar?

Parir dwar vjaġġar jagħti tagħrif dwar is-sigurta’ f’pajjiżi partikolari. Huwa maħruġ fuq bażi ta’ żviluppi dwar is-sigurta’ madwar id-dinja. Il-pariri dwar vjaġġar huma riveduti u aġġornati skont tibdil fil-livell ta’ riskju għaċ-ċittadini Maltin.

Il-Pariri dwar vjaġġar huma kategorizzati f’livelli differenti skont valutazzjoni globali tas-sigurta’ fuq il-post fil-pajjiż ikkonċernat. Għalhekk jista’ jkun hemm livelli differenti ta’ sigurta’ għal reġjuni differenti fl-istess pajjiż.


Aġġornament dwar l-ivvjaġġar lejn u minn Malta - 21.10.2021

AVVIŻ: Ir-rekwiżiti tal-ivvjaġġar ivarjaw skont il-pajjiż u jistgħu jinbidlu fi żmien qasir.
Sistema ġdida hija fis-seħħ għall-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet eċċezzjonali tal-ivvjaġġar minn pajjiżi/żoni ħomor skuri.
Kwalunkwe applikazzjoni ġdida għandha ssir permezz tal-formola onlajn għall-Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar

Il-passiġġieri kollha li jaslu minn barra se jkunu meħtieġa jissottomettu Formola tal-Passenger Locator mimlija (https://www.maltairport.com/declarationforms/ ) u

Il-passiġġieri kollha huma meħtieġa jippreżentaw Dikjarazzjoni tal-Ivvjaġġar tas-Saħħa Pubblika u link tal-Formola tal-Lokalizzar tal-Passiġġieri (PLF) mimlija. Mis-16 ta’ Awwissu 2021, il-passiġġieri se ikunu jistgħu jissottomettu biss il-formola tal-lokalizzatur tal-passiġġieri (PLF) tagħhom permezz tal-pjattaforma online EU-dPLF li tista tiġi aċċessata fuq https://app.euplf.eu/#/. Imbagħad jistgħu jippreżentaw il-PLF sottomess bil-kodiċi QR waqt iċ-check in u mal-wasla f'Malta f'format diġitali jew bħala print-out. Kopji tal-karta tal-formola tal-lokalizzatur tal-passiġġieri mhux se jibqgħu jitqassmu u mhux se jiġux aċċettati waqt iċ-check-in jew mal-wasla f’Malta.

Il-passiġġieri kollha huma meħtieġa jippreżentaw ċertifikat ta’ tilqim validu rikonoxxut mis-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika (età 12+), li fil-preżent huma dawn li ġejjin:
 • Iċ-ċertifikat tat-tilqim Malti maħruġ mill-Ministeru għas-Saħħa.
 • Iċ-ċertifikat tat-tilqim COVID Diġitali tal-UE, maħruġ mill-UE, iż-ŻEE u pajjiżi mhux tal-UE konnessi mal-portal tal-EUDCC. Iċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE issa jinkludi ċ-Ċertifikati mill- Albanija, Andorra, il-Gżejjer Faroe, l-Iżlanda, l-Iżrael, il-Liechtenstein, il-Marokk, il-Maċedonja tat-Tramuntana, in-Norveġja, il-Panama *, San Marino, l-Iżvizzera, it-Turkija, l-Ukraina u l-Belt tal-Vatikan.
 • Iċ-Ċertifikat tat-Tilqim tal-Coronavirus NHS (stampat jew diġitali) tar-Renju Unit (COVID-19).
 • Iċ-ċertifikat tal-vaċċin tal-UAE Al Hosn
 • Iċ-ċertifikat tal-Vaċċin tal-UAE maħruġ mill-Awtoritajiet tas-Saħħa ta’ Dubai b’Kodiċi QR li tinqara.
 • Iċ-ċertifikat tat-Tilqim Tork tal-kors sħiħ tat-tilqim.
 • Il-Karta tar-Reġistrazzjoni tat-Tilqim CDC għal-Covid-19 ta’ l-Istati Uniti: aċċettata sal-31 ta’ Lulju 2021. Mill-1 ta ’Awwissu 2021 din tkun teħtieġ li tiġi vverifikata permezz ta’ l-app VeriFLY biex tkun aċċettata bħala ċertifikat ta’ tilqim validu. L-app VeriFLY hija disponibbli kemm fuq Google Play (https://bit.ly/2WkqfrI) kif ukoll fuq Apple App Store (https://apple.co/3x8K0zn). Mur fuq https://go.daon.com/veriflyapp għal Verifly FAQs.
 • Iċ- "Ċertifikat Aħdar Diġitali" Serb b'Kodiċi QR li tinqara.
 • Iċ-ċertifikat ta ’Covid Diġitali Albaniż.
 • Iċ-ċertifikat tat-tilqim Covid 19 maħruġ mill-Ministeru tas-Saħħa Pubblika, Doha, Qatar.
 • Iċ-ċertifikati tat-tilqim f'Ġibiltà, Jersey u Guernsey.
 • Ċertifikat Diġitali COVID-19 tal-Awstralja - kors sħiħ u 14-il jum wara l-aħħar doża, ivverifikat permezz tal-Medicare Express Plus App
 • Iċ-ċertifikat tal-vaċċin COVID-19 tar-Repubblika Għarbija tal-Eġittu
 • Il-karta tar-rekord tal-vaċċinazzjoni Libaniża COVID-19
 • Rekords tal-Immunizzazzjoni Provinċjali tal-Kanada COVID-19 - kors sħiħ u 14-il jum wara l-aħħar doża, tal-provinċji li ġejjin, kif ivverifikat mill-app Verifly: British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Ontario, Québec, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland & Labrador.
 • Ministeru tas-Saħħa, Ċertifikat tat-Tilqim ta' Singapore - kors sħiħ u 14-il jum wara l-aħħar doża
 • L-Istat tal-Kuwajt Ministeru tas-Saħħa Ċertifikat tat-Tilqim SARS-COV-2 - kors sħiħ u 14-il jum wara l-aħħar doża​
 • Iċ-ċertifikat tal-vaċċin tal-Arabja Sawdita maħruġ minn sehhaty.sa
 • Iċ-ċertifikat Diġitali-Covid 19 tal-Malasja ivverifikat permezz tal-App MySehatara
 • Ir-Repubblika tar-Rwanda - ċertifikat ta' tilqim Covid-19 maħruġ miċ-ċentru Bijomediku tar-Rwanda (biss b’preżentazzjoni tan-numru tal-mowbajl u l-kodiċi rispettiv)
 • Karta tat-Tilqim tal-Ministeru tas-Saħħa tar-Repubblika tal-Kosovo għal COVID-19 - kors sħiħ u 14-il jum wara l-aħħar doża
 • Ċertifikat tal-Vaċċinazzjoni tal-Ministeru Palestinjan tas-Saħħa - kors sħiħ u 14-il jum wara l-aħħar doża
 • Ċertifikat tat-Tilqim tar-Renju tal-Bahrain Coronavirus (COVID-19) - kors sħiħ u 14-il jum wara l-aħħar doża
 • Gvern tal-Bermuda Ministeru tas-Saħħa Ċertifikat ta 'Tilqim COVID-19 - kors sħiħ u 14-il jum wara l-aħħar doża​
 • Ċertifikat tat-Tilqim tal-COVID-19 Armen maħruġ permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni Magħquda tal-Kura tas-Saħħa Elettronika fir-Repubblika tal-Armenja
 • Karta tat-Tilqim tal-COVID-19 tal-Iraq maħruġa mill-Gvern Reġjonali tal-Kurdistan - Iraq
 • Ċertifikat tal-Vaċċin tal-COVID-19 tal-Korea t'Isfel kif maħruġ permezz tal-App COOV
 • Ċertifikat tat-Tilqim tal-Moldova kif maħruġ mill-Ministeru tas-Saħħa tal-Moldova

Iċ-ċertifikati li ġejjin MHUMIEX VALIDI għal vjaġġar lejn Malta:
 • Ċertifikati ta' Rkupru mil-COVID Diġitali tal-UE
 • Ċertifikat Diġitali tal-UE għat-Tilqim COVID li juri doża waħda ħlief għal tilqima b'doża waħda. **
 • Ċertifikati tal-Vaċċin COVID b'inqas minn 14-il jum mid-doża finali
 • Ċertifikati tal-Vaċċin COVID mhux fuq il-lista aċċettata
 • Antiġen Test Rapidu Negattiv, kemm jekk fuq iċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE jew mod ieħor

** Mill-1 ta' Ottubru 2021, l-awtoritajiet Maltin se jkunu qed jaċċettaw ċertifikati ta' vaċċini rikonoxxuti li juru rkupru minn COVID fis-sitt xhur ta' qabel flimkien ma' doża waħda ta' vaċċin approvat mill-EMA, skont il-proċedura ta' tilqim tal-pajjiż fejn ingħata il-vaċċin, amministrat mill-inqas 14 jiem qabel il-wasla f'Malta.

Persuni li ġejjin minn pajjiżi elenkati "ħomor" li m'għandhomx wieħed minn dawn ta 'hawn fuq ikollhom jippreżentaw test tal-PCR magħmul mhux aktar minn 72 siegħa qabel il-vjaġġ u jkunu soġġetti għal kwarantina obbligatorja bi spejjeż tagħhom. Aktar dettalji jinstabu hawn:Għal aktar kjarifiki dwar kwistjonijiet relatati mal-miżuri tal-protokoll tas-saħħa jew ċertifikati tal-vaċċin ġentilment ikkuntattja l-helpline COVID-19 tal-gvern ta ’Malta fuq +356 21324086.


Suġġetti Konsulari:

Għal suġġetti konsulari b’rabta mal-COVID-19 wieħed jista’ jagħmel kuntatt maċ-Ċentru għas-Sitwazzjonijiet fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u dawk Ewropej fuq:

Helpline: (356) 22042200

Attwalment wieħed jista’ jsib pariri dwar vjaġġar għall-pajjiżi li ġejjin:
(Għafas fuq l-isem tal-pajjiż għal tagħrif iktar dettaljat)


Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbilta’ legali

Il-pariri dwar vjaġġar maħruġa mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej huwa servizz ta’ gwida għall-pubbliku. Dan huwa ntiż sabiex jgħin liċ-ċittadini Maltin jieħdu deċiżjonijiet infurmati qabel isiefru barra l-pajjiż. Pariri dwar vjaġġar huma mogħtija kif inhuma, mingħajr garanzija espliċita jew impliċita li l-pariri dwar vjaġġar fuq dan is-sit elettroniku jkunu disponibbli l-ħin kollu jew f’kull ħin, u li t-tagħrif mogħti huwa komplut jew aġġornat f’kull ħin. 

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej ma jiħux u ma jistax jieħu deċiżjonijiet għaċ-ċittadini Maltin dwar jekk, meta u kif għandhom jgħixu, jaħdmu, jew fejn jivvjaġġaw. Id-deċiżjoni biex tgħix, taħdem jew tivvjaġġa barra hija personali u għalhekk il-Ministeru mhu responsabbli għall-ebda deċiżjoni f’dan ir-rigward. Iċ-ċittadini Maltin huma responsabbli għas-sigurta’ tagħhom infushom, partikolarment kull fejn hemm sitwazzjoni ta’ sigurta’ inċerta. 


Kif iżżomm ruħek aġġornat bil-pariri dwar vjaġġar

Ċittadini Maltin jistgħu iżommu ruħhom aġġornati bil-pariri dwar vjaġġar billi jsegwu l-pariri dwar vjaġġar fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej.


Malta Travel Point

Bil-ħsieb li jkun eqreb lejn iċ-ċittadini Maltin, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej nieda applikazzjoni fuq il-mowbajl bl-isem Malta Travel Point. Din l-applikazzjoni, li tista’ titniżżel b’xejn mill-App store jew Google play għandha l-għan li tinforma ċittadini Maltin li jkunu msiefrin dwar x’għandhom jagħmlu f’każ li jsibu ruħhom f’diffikultà. Il-Malta Travel Point hija sors siewi ta’ informazzjoni sempliċi u diretta, u hija aċċessibbli kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Għaldaqstant, jekk xi ħadd isib ruħu f’diffikultà waqt li jkun imsiefer kull m’għandu jagħmel hu li jikkonsulta mat-tagħrif provdut u jagħmel kuntatt skont kif meħtieġ sew jekk għandu bżonn servizz ta’ emerġenza fi sptar jew aċċess għal għassa tal-pulizija fil-viċinanzi, kif ukoll jekk irid jagħmel kuntatt ma’ xi rappreżentanza Maltija barra minn xtutna. Bis-saħħa ta’ din l-applikazzjoni, individwi jistgħu jaċċessaw in-numri tat-telefown li jkollhom bżonn fil-ħin meta l-aktar jeħtieġuhom. Din l-applikazzjoni tagħmel parti mill-firxa wiesgħa ta’ applikazzjonijiet tal-Gvern li jinsabu fil-Maltapps.
Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta
18, Zachary Street
Valletta
Malta
331, Allied House
St. Paul Street,
Valletta, VLT 1211
Malta
172, Melita Street
Valletta
Malta

Telefown
2124 2191
2124 2191

Imejl
Indirizz
Parliamentary Secretary for EU Funds
33, House of Catalunya,
Marsamxett Road,
Valletta, VLT 1850
Malta

Telefown
+356 2295 7500

Imejl

Websajt