Pariri Dwar Vjaġġar

Introduction

 

The Ministry for Foreign and European Affairs of Malta provides travel advice on its website to inform the general public of conditions abroad that may affect the safety and security of Maltese nationals travelling, working or living abroad.What is Travel Advice?


Travel advice contains information about safety and security issues in specific countries. It is issued in response to safety and security developments around the world. Travel advice is kept under review and is updated to reflect changes in the level of risk to Maltese nationals.


Travel advice is graded across different levels according to the overall assessment of the security situation on the ground in the respective country. It may be of different levels for different regions within the same country.Update on travel to and from Malta – 21.12.2020


Mit-Tlieta, 22 ta' Diċembru se jkunu sospiżi t-titjiriet minn u lejn ir-Renju Unit, dan fid-dawl tal-varjant il-ġdid tal-COVID-19 li instab f'pazjenti f'dan il-pajjiż. Minkejja s-sospenzjoni tat-titjiriet, Maltin, u persuni residenti f'Malta, li jinsabu fir-Renju Unit preżentament, se jingħataw l-opportunita li jirritornaw lura Malta, madanakollu, se jkunu soġġetti għal PCR test mal-wasla tagħhom f'pajjiżna u għal kwarantina obbligatorja ta' 14-il jum.


The ‘amber list’ of countries:​


All passengers arriving from the following countries will be required to submit a negative COVID-19 Polymerase Chain Reaction (PCR) test before boarding flights to Malta. Passengers who do not present this certificate can be asked to swab at the Malta International Airport or asked to self-quarantine in Malta upon arrival.


 • Andorra
 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Canada
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Estonia
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Indonesia
 • Ireland
 • Italy (all airports except Sicily and Sardegna)
 • Japan
 • Jordan
 • Latvia
 • Lebanon
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Monaco
 • Morocco
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal (all airports except Madeira, Azores)
 • Romania
 • San Marino
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain (all airports except Canarias)
 • Sweden
 • Switzerland
 • Thailand
 • Tunisia
 • Turkey
 • Uruguay
 • Vatican City​

Passengers arriving from the abovementioned destinations will be required to present a negative result of a swab test carried out within the last 72 hours.


This ‘amber list’ will be updated regularly.


The list of countries was published in Legal Notice (LN) 244 of 2020, Travel Ban (Extension to all Countries) (Amendment) Order, 2020; LN 255 of 2020, Travel Ban (Extension to all Countries) (Amendment No 2) Order, 2020 and amended by LN 280 of 2020, Travel Ban (Extension to all Countries) (Amendment No 3) Order 2020, LN 290 of 2020,Travel Ban (Extension to all Countries) (Amendment No 4) Order, 2020, LN 289 of 2020, Period of Quarantine (Amendment No.4) LN 388 of 2020, Travel Ban (Extension to all Countries) (Amendment No 5) Order 2020 and LN 333 of 2020, Public Health Act, Mandatory Tests for Certain Travellers Regulations. Travel to and from the following countries will be permitted:


Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Jordan, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Monaco, Morocco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Rwanda, San Marino, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, Uruguay, Vatican City.


Hong Kong, Macau and Taiwan are also considered as within Malta’s travel corridor countries (considered with China).


Quarantine on arrival to Malta will not be applicable to those travelling from these countries, but suspected persons will be requested to have a swab test.


Only Maltese Nationals with a valid Maltese ID Card, and those who have a valid Maltese residency permit are eligible to return to Malta from countries not on the safe-corridor country list above.


In this regard and until the said Travel Ban remains in place Maltese nationals are advised against all travel to countries not on the above list.


It is the responsibility of the traveller to check the regulations of the country where one has to transit from before leaving Malta.​​Travel advice is currently available for the following countries:

(Click on country name for more detailed information)Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbilta’ legali

Il-pariri dwar vjaġġar maħruġa mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej huwa servizz ta’ gwida għall-pubbliku. Dan huwa ntiż sabiex jgħin liċ-ċittadini Maltin jieħdu deċiżjonijiet infurmati qabel isiefru barra l-pajjiż. Pariri dwar vjaġġar huma mogħtija kif inhuma, mingħajr garanzija espliċita jew impliċita li l-pariri dwar vjaġġar fuq dan is-sit elettroniku jkunu disponibbli l-ħin kollu jew f’kull ħin, u li t-tagħrif mogħti huwa komplut jew aġġornat f’kull ħin. 

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej ma jiħux u ma jistax jieħu deċiżjonijiet għaċ-ċittadini Maltin dwar jekk, meta u kif għandhom jgħixu, jaħdmu, jew fejn jivvjaġġaw. Id-deċiżjoni biex tgħix, taħdem jew tivvjaġġa barra hija personali u għalhekk il-Ministeru mhu responsabbli għall-ebda deċiżjoni f’dan ir-rigward. Iċ-ċittadini Maltin huma responsabbli għas-sigurta’ tagħhom infushom, partikolarment kull fejn hemm sitwazzjoni ta’ sigurta’ inċerta. 


Kif iżżomm ruħek aġġornat bil-pariri dwar vjaġġar

Ċittadini Maltin jistgħu iżommu ruħhom aġġornati bil-pariri dwar vjaġġar billi jsegwu l-pariri dwar vjaġġar fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej.


Malta Travel Point

Bil-ħsieb li jkun eqreb lejn iċ-ċittadini Maltin, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej nieda applikazzjoni fuq il-mowbajl bl-isem Malta Travel Point. Din l-applikazzjoni, li tista’ titniżżel b’xejn mill-App store jew Google play għandha l-għan li tinforma ċittadini Maltin li jkunu msiefrin dwar x’għandhom jagħmlu f’każ li jsibu ruħhom f’diffikultà. Il-Malta Travel Point hija sors siewi ta’ informazzjoni sempliċi u diretta, u hija aċċessibbli kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Għaldaqstant, jekk xi ħadd isib ruħu f’diffikultà waqt li jkun imsiefer kull m’għandu jagħmel hu li jikkonsulta mat-tagħrif provdut u jagħmel kuntatt skont kif meħtieġ sew jekk għandu bżonn servizz ta’ emerġenza fi sptar jew aċċess għal għassa tal-pulizija fil-viċinanzi, kif ukoll jekk irid jagħmel kuntatt ma’ xi rappreżentanza Maltija barra minn xtutna. Bis-saħħa ta’ din l-applikazzjoni, individwi jistgħu jaċċessaw in-numri tat-telefown li jkollhom bżonn fil-ħin meta l-aktar jeħtieġuhom. Din l-applikazzjoni tagħmel parti mill-firxa wiesgħa ta’ applikazzjonijiet tal-Gvern li jinsabu fil-Maltapps.
Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta
18, Zachary Street
Valletta
Malta
331, Allied House
St. Paul Street,
Valletta, VLT 1211
Malta
172, Melita Street
Valletta
Malta

Telefown
2124 2191
2124 2191

Fax
2123 6604
2123 6604

Imejl
Indirizz
Parliamentary Secretary for EU Funds
33, House of Catalunya,
Marsamxett Road,
Valletta, VLT 1850
Malta

Telefown
+356 2295 7500

Imejl

Websajt