Pariri Dwar Vjaġġar

Introduzzjoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej joffri pariri dwar vjaġġar fuq is-sit elletroniku tiegħu biex il-pubbliku ġenerali jkun infurmat dwar xi kundizzjonijiet eżistenti barra minn Malta li jistgħu jaffettwaw is-sigurta’ ta’ ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw, jaħdmu jew jgħixu barra.


X’inhu l-Parir dwar Vjaġġar?

Parir dwar vjaġġar jagħti tagħrif dwar is-sigurta’ f’pajjiżi partikolari. Huwa maħruġ fuq bażi ta’ żviluppi dwar is-sigurta’ madwar id-dinja. Il-pariri dwar vjaġġar huma riveduti u aġġornati skont tibdil fil-livell ta’ riskju għaċ-ċittadini Maltin.

Il-Pariri dwar vjaġġar huma kategorizzati f’livelli differenti skont valutazzjoni globali tas-sigurta’ fuq il-post fil-pajjiż ikkonċernat. Għalhekk jista’ jkun hemm livelli differenti ta’ sigurta’ għal reġjuni differenti fl-istess pajjiż.


​Aġġornament fuq l-ivvjaġġar lejn u minn Malta – 27.04.2021

Il-passiġġieri kollha li jkunu qed jaslu Malta mill-pajjiżi li ġejjin ser ikunu mitluba jissottomettu t-test li jirriżulta fin-negattiv tal-Polymerase Chain Reaction (PCR) għall-COVID-19, qabel jitilgħu fuq titjiriet lejn Malta. Passiġġieri li ma jippreżentawx dan iċ-ċertifikat ser jintalbu jagħmlu swab fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta jew jintalbu joqogħdu fi kwarantina malli jaslu Malta.

 • Andorra
 • L-Awstralja
 • L-Awstrija
 • Il-Belġju
 • Il-Bulgarija
 • Il-Kanada
 • Iċ-Ċina
 • Il-Kroazja
 • Ċipru
 • Repubblika Ċeka
 • Id-Danimarka
 • L-Estonja
 • Il-Finlandja
 • Franza
 • Il-Ġermanja
 • Il-Greċja
 • L-Ungerija
 • L-Islanda
 • L-Indoneżja
 • L-Irlanda
 • L-Italja
 • Il-Ġappun
 • Il-Ġordan
 • Il-Latvja
 • Il-Libanu
 • Liechtenstein
 • Il-Litwanja
 • Il-Lussemburgu
 • Monako
 • Il-Marokk
 • L-Olanda
 • New Zealand,
 • In-Norveġja
 • Il-Polonja
 • Il-Portugall
 • Ir-Rumanija
 • Ir-Rwanda
 • San Marino
 • Is-Slovakkja, is-Slovenja
 • Il-Korea t'Isfel
 • Spanja
 • l-Iżvezja,
 • L-Iżvizzera
 • It-Tajlandja
 • It-Tuneżija
 • It-Turkija
 • Emirati Għarab Magħquda
 • Ir-Renju Unit
 • L-Urugwaj
 • il-Belt tal-Vatikan

Passiġġieri li jaslu mid-destinazzjonijiet imsemmija hawn fuq huma mitluba jippreżentaw riżultat negattiv għall-iswab test li jkun sar sa 72 siegħa qabel.

Ċittadini Maltin li jkollhom Karta tal-Identità Maltija valida, u dawk li għandhom permess validu ta’ residenza f’Malta, huma l-unika persuni eleġibbli biex jirritornaw Malta minn pajjiżi li mhux fil-lista ta’ pajjiżi hawn fuq, wara li jikkuntattjaw lill-awtoritajiet tas-saħħa Maltin fuq covid19.vetting@gov.mt.
 
F’dan ir-rigward, sakemm l-imsemmija Projbizzjoni fuq l-Ivvjaġġar tibqa’ fis-seħħ, ċittadini Maltin huma mwissija sabiex ma jivvjaġġawx lejn pajjiżi li mhumiex fil-lista t’hawn fuq.
 
Madanakollu, dawn huma mitluba li jimxu mal-Protokoll Mediku tal-ittestjar fuq persuni mal-wasla tagħhom f’Malta, li jinkludi:

 • PCR Swab Test li jsir sa 7 ijiem qabel il-vjaġġ tagħhom lejn Malta u li jrid jirriżulta fin-Negattiv (Ir-riżultat, minn laboratorju lliċenzjat jew akkreditat, għandu jinħareġ sa dakinhar tal-vjaġġ)
 • PCR Swab Test li jsir bejn is-7-10 jum mal-wasla f’Malta (it-test jista’ jsir billi wieħed iċempel il-COVID19 Helpline fuq 111 jew jekk wieħed ikollu SIM card barranija jkun jista’ jagħmel kuntatt mal-Helpline billi jċempel 21324086)
 • Wieħed għandu josserva wkoll il-kwarantina, f’iżolament minn kull persuna oħra għal 14-il jum sħiħ mal-wasla f’Malta. Wieħed m’għandux jagħmel kuntatt ma’ persuni oħra minn familji oħra jekk dawn jgħixu fl-istess post. Membri tal-istess residenza għandhom josservaw ukoll ir-regoli ta’ kwarantina. Il-perjodu ta’ kwarantina għandu jkun osservat b’mod sħiħ, irrispettivament minn kull riżultat negattiv ta’ swab test li jsir. Dan skont l-Avviż Legali 63 tal-2020, Ordni fuq Perjodu ta’ Kwarantina (Emenda), 2020, emendat aktar ‘il quddiem b’LN 79, 252 u 279 tal-2020
 • Ir-riżultati tal-iswab test u l-indirizz fejn għandha tiġi osservata l-kwarantina għandhom jintbagħtu b’email lil quarantine.covid19@gov.mt

Hija r-responsabbiltà tal-vjaġġatur li jiċċekkja r-regolamenti tal-pajjiż minn fejn wieħed irid jgħaddi qabel ma jitlaq minn Malta.
 

Attwalment wieħed jista’ jsib pariri dwar vjaġġar għall-pajjiżi li ġejjin:
(Għafas fuq l-isem tal-pajjiż għal tagħrif iktar dettaljat)


Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbilta’ legali

Il-pariri dwar vjaġġar maħruġa mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej huwa servizz ta’ gwida għall-pubbliku. Dan huwa ntiż sabiex jgħin liċ-ċittadini Maltin jieħdu deċiżjonijiet infurmati qabel isiefru barra l-pajjiż. Pariri dwar vjaġġar huma mogħtija kif inhuma, mingħajr garanzija espliċita jew impliċita li l-pariri dwar vjaġġar fuq dan is-sit elettroniku jkunu disponibbli l-ħin kollu jew f’kull ħin, u li t-tagħrif mogħti huwa komplut jew aġġornat f’kull ħin. 

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej ma jiħux u ma jistax jieħu deċiżjonijiet għaċ-ċittadini Maltin dwar jekk, meta u kif għandhom jgħixu, jaħdmu, jew fejn jivvjaġġaw. Id-deċiżjoni biex tgħix, taħdem jew tivvjaġġa barra hija personali u għalhekk il-Ministeru mhu responsabbli għall-ebda deċiżjoni f’dan ir-rigward. Iċ-ċittadini Maltin huma responsabbli għas-sigurta’ tagħhom infushom, partikolarment kull fejn hemm sitwazzjoni ta’ sigurta’ inċerta. 


Kif iżżomm ruħek aġġornat bil-pariri dwar vjaġġar

Ċittadini Maltin jistgħu iżommu ruħhom aġġornati bil-pariri dwar vjaġġar billi jsegwu l-pariri dwar vjaġġar fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej.


Malta Travel Point

Bil-ħsieb li jkun eqreb lejn iċ-ċittadini Maltin, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej nieda applikazzjoni fuq il-mowbajl bl-isem Malta Travel Point. Din l-applikazzjoni, li tista’ titniżżel b’xejn mill-App store jew Google play għandha l-għan li tinforma ċittadini Maltin li jkunu msiefrin dwar x’għandhom jagħmlu f’każ li jsibu ruħhom f’diffikultà. Il-Malta Travel Point hija sors siewi ta’ informazzjoni sempliċi u diretta, u hija aċċessibbli kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Għaldaqstant, jekk xi ħadd isib ruħu f’diffikultà waqt li jkun imsiefer kull m’għandu jagħmel hu li jikkonsulta mat-tagħrif provdut u jagħmel kuntatt skont kif meħtieġ sew jekk għandu bżonn servizz ta’ emerġenza fi sptar jew aċċess għal għassa tal-pulizija fil-viċinanzi, kif ukoll jekk irid jagħmel kuntatt ma’ xi rappreżentanza Maltija barra minn xtutna. Bis-saħħa ta’ din l-applikazzjoni, individwi jistgħu jaċċessaw in-numri tat-telefown li jkollhom bżonn fil-ħin meta l-aktar jeħtieġuhom. Din l-applikazzjoni tagħmel parti mill-firxa wiesgħa ta’ applikazzjonijiet tal-Gvern li jinsabu fil-Maltapps.
Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta
18, Zachary Street
Valletta
Malta
331, Allied House
St. Paul Street,
Valletta, VLT 1211
Malta
172, Melita Street
Valletta
Malta

Telefown
2124 2191
2124 2191

Fax
2123 6604
2123 6604

Imejl
Indirizz
Parliamentary Secretary for EU Funds
33, House of Catalunya,
Marsamxett Road,
Valletta, VLT 1850
Malta

Telefown
+356 2295 7500

Imejl

Websajt