Pariri Dwar Vjaġġar

Pariri Dwar Vjaġġar

Introduzzjoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej joffri pariri dwar vjaġġar fuq is-sit elletroniku tiegħu biex il-pubbliku ġenerali jkun infurmat dwar xi kundizzjonijiet eżistenti barra minn Malta li jistgħu jaffettwaw is-sigurta’ ta’ ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw, jaħdmu jew jgħixu barra.


X’inhu l-Parir dwar Vjaġġar?

Parir dwar vjaġġar jagħti tagħrif dwar is-sigurta’ f’pajjiżi partikolari. Huwa maħruġ fuq bażi ta’ żviluppi dwar is-sigurta’ madwar id-dinja. Il-pariri dwar vjaġġar huma riveduti u aġġornati skont tibdil fil-livell ta’ riskju għaċ-ċittadini Maltin.

Il-Pariri dwar vjaġġar huma kategorizzati f’livelli differenti skont valutazzjoni globali tas-sigurta’ fuq il-post fil-pajjiż ikkonċernat. Għalhekk jista’ jkun hemm livelli differenti ta’ sigurta’ għal reġjuni differenti fl-istess pajjiż.


Aġġornament dwar l-ivvjaġġar lejn u minn Malta - 22.07.2021

 

AVVIŻ: MILL-14 TA’ LULJU 2021 FIS-00: 01hrs, IL-PAJJIŻI / ŻONI KOLLHA LI KIENU ELENKATI BĦALA ORANĠIO SE JIĠU KLASSIFIKATI BĦALA ĦOMOR, DAN IFISSER LI -PERSUNI LI GĦANDHOM  ĊERTIFIKAT TAL -VAĊĊIN RIKONOXXUT U VALIDU BISS IKUNU PERMESSI JIVVJAĠĠAW LEJN MALTA.


Il-passiġġieri kollha li jaslu minn barra se jkunu meħtieġa jissottomettu Formola tal-Passenger Locator mimlija (https://www.maltairport.com/declarationforms/ ) u jippreżentaw ċertifikat ta’ tilqim validu rikonoxxut mis-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika (età 12+), li fil-preżent huma dawn li ġejjin:


  • “Ċertifikat tal-Vaċċin MT” kors sħiħ ta 'vaċċinazzjoni b'14-il jum wara l-aħħar doża.
  • "Ċertifikat Diġitali tal-UE COVID (Ċertifikat tat-Tilqim)" - għall-Istati Membri kollha tal-UE u l-Isvizzera mid-9 ta' Lulju 2021 - kors sħiħ ta' tilqim b'14-il jum wara l-aħħar doża; JEW
  • "NHS COVID Pass" - Rekord ta' tilqim mil-NHS Coronavirus (COVID-19) - kors sħiħ ta' tilqim b'14-il jum wara l-aħħar doża
  • “Ċertifikat tal-Vaċċin tal-Awtorità tas-Saħħa ta 'Dubai” - ŻEWĠ dożi riċevuti ”b'14-il jum mill-aħħar doża.
  • "Ċertifikat tal-vaċċin Tork" - ŻEWĠ dożi riċevuti b'14-il jum mill-aħħar doża.
  • "Karta tar-rekord CDC tal-Istati Uniti" mid-19 ta 'Lulju u b'rikonoxximent tal-app mill-1 ta' Awissu. Kors sħiħ ta 'vaċċinazzjoni b'14-il jum wara l-aħħar doża.
  • Iċ-"Ċertifikat Diġitali" Serb b'Kodiċi QR li jinqara.
  • Iċ-ċertifikat tat-tilqim ta' Ġibiltà, Jersey u Guernsey.


Persuni li ġejjin minn pajjiżi elenkati bħala "ħomor" li m'għandhomx wieħed minn dawn ta' hawn fuq ikollhom jippreżentaw test tal-PCR magħmul mhux aktar minn 72 siegħa qabel il-vjaġġ u jkunu soġġetti għal kwarantina. Aktar dettalji jinstabu hawn:


https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Documents/mitigation-conditions-and-guidances/Standards%20for%20quarantine%20of%20unvaccinated%20travellers%20entering%20the%20Maltese%20Islands%20V4%2027.07.21.pdf


https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

 

Għal aktar kjarifiki dwar kwistjonijiet relatati mal-miżuri tal-protokoll tas-saħħa jew ċertifikati tal-vaċċin ġentilment ikkuntattja l-helpline COVID-19 tal-gvern ta ’Malta fuq +356 21324086.

 


Suġġetti Konsulari:

 

Għal suġġetti konsulari b’rabta mal-COVID-19 wieħed jista’ jagħmel kuntatt maċ-Ċentru għas-Sitwazzjonijiet fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u dawk Ewropej fuq:


Helpline: (356) 22042200

Email: sitcen.mfea@gov.mt


Attwalment wieħed jista’ jsib pariri dwar vjaġġar għall-pajjiżi li ġejjin:
(Għafas fuq l-isem tal-pajjiż għal tagħrif iktar dettaljat)


Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbilta’ legali

Il-pariri dwar vjaġġar maħruġa mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej huwa servizz ta’ gwida għall-pubbliku. Dan huwa ntiż sabiex jgħin liċ-ċittadini Maltin jieħdu deċiżjonijiet infurmati qabel isiefru barra l-pajjiż. Pariri dwar vjaġġar huma mogħtija kif inhuma, mingħajr garanzija espliċita jew impliċita li l-pariri dwar vjaġġar fuq dan is-sit elettroniku jkunu disponibbli l-ħin kollu jew f’kull ħin, u li t-tagħrif mogħti huwa komplut jew aġġornat f’kull ħin. 

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej ma jiħux u ma jistax jieħu deċiżjonijiet għaċ-ċittadini Maltin dwar jekk, meta u kif għandhom jgħixu, jaħdmu, jew fejn jivvjaġġaw. Id-deċiżjoni biex tgħix, taħdem jew tivvjaġġa barra hija personali u għalhekk il-Ministeru mhu responsabbli għall-ebda deċiżjoni f’dan ir-rigward. Iċ-ċittadini Maltin huma responsabbli għas-sigurta’ tagħhom infushom, partikolarment kull fejn hemm sitwazzjoni ta’ sigurta’ inċerta. 


Kif iżżomm ruħek aġġornat bil-pariri dwar vjaġġar

Ċittadini Maltin jistgħu iżommu ruħhom aġġornati bil-pariri dwar vjaġġar billi jsegwu l-pariri dwar vjaġġar fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej.


Malta Travel Point

Bil-ħsieb li jkun eqreb lejn iċ-ċittadini Maltin, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej nieda applikazzjoni fuq il-mowbajl bl-isem Malta Travel Point. Din l-applikazzjoni, li tista’ titniżżel b’xejn mill-App store jew Google play għandha l-għan li tinforma ċittadini Maltin li jkunu msiefrin dwar x’għandhom jagħmlu f’każ li jsibu ruħhom f’diffikultà. Il-Malta Travel Point hija sors siewi ta’ informazzjoni sempliċi u diretta, u hija aċċessibbli kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Għaldaqstant, jekk xi ħadd isib ruħu f’diffikultà waqt li jkun imsiefer kull m’għandu jagħmel hu li jikkonsulta mat-tagħrif provdut u jagħmel kuntatt skont kif meħtieġ sew jekk għandu bżonn servizz ta’ emerġenza fi sptar jew aċċess għal għassa tal-pulizija fil-viċinanzi, kif ukoll jekk irid jagħmel kuntatt ma’ xi rappreżentanza Maltija barra minn xtutna. Bis-saħħa ta’ din l-applikazzjoni, individwi jistgħu jaċċessaw in-numri tat-telefown li jkollhom bżonn fil-ħin meta l-aktar jeħtieġuhom. Din l-applikazzjoni tagħmel parti mill-firxa wiesgħa ta’ applikazzjonijiet tal-Gvern li jinsabu fil-Maltapps.
Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta
18, Zachary Street
Valletta
Malta
331, Allied House
St. Paul Street,
Valletta, VLT 1211
Malta
172, Melita Street
Valletta
Malta

Telefown
2124 2191
2124 2191

Imejl
Indirizz
Parliamentary Secretary for EU Funds
33, House of Catalunya,
Marsamxett Road,
Valletta, VLT 1850
Malta

Telefown
+356 2295 7500

Imejl

Websajt