Rwol tal-Ministeru

 • Jiżgura li l-objettivi tal-politika barranija ta' Malta fuq l-Unjoni Ewropja, politika bilaterali, reġjonali u globali huma mħarsa. Il-Ministeru jikkowordina ukoll in-negozjar u l-konklużjoni ta' ftehim bilaterali.

 • Jiżgura l-parteċipazzjoni attiva tas-CFSP (Common Foreign and Security Policy) tal-Unjoni Ewropeja.

 • Imantni u jtejjeb ir-relazzjonijiet ta' Malta ma' organiżazzjonijiet internazzjonali, li jinkludu l-Ġnus Magħquda, l-Aġenziji tagħha u l-Commonwealth.

 • Bis-saħħa ta' l-Overseas Development Policy, addressing poverty through development, targeting specific action areas such as climate change, ICT for development and democratization.

 • Jipparteċipa f'osservazzjoni ta' elezzjonijiet organiżżati mill-Unjoni Ewropeja u organiżazzjonijiet internazzjonali oħra.

 • Jiżgura l-parteċipazzjoni attiva reġjonali u inizjattivi ta' relevanza diretta fir-reġjun tal-Mediterran. Fosthom il-proċess "Euro-Mediterranean", il- "European Neighbourhood Policy", il-"Western Mediterranean (5+5) Dialogue" u l-Med Forum.

 • Jippromwovi it-titjib ta' djalogu bejn l-Unjoni Ewropeja u l-Lega Għarbija b'inizjattivi konkreti.


Rwol tal-Ambaxxati

 • Jirrapreżentaw Malta f'laqgħat bilaterali u multilaterali.

 • Isaħħu u jippromwovu r-relazzjonijiet ta' Malta ma' pajjiżi oħra.

 • Isaħħu ir-rwol ta' Malta bħala membru fil-komunita' internazzjonali.

 • Jippromwovu Malta barra minn xtutna.

 • Jippromwovu Malta bħala żona ta' Investiment u Turiżmu.

 • Jaqdu l-bżonnijiet tal-Maltin li qegħdin barra​.
​​
Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta

Telefown
2124 2191

Fax
2123 6604

Imejl