Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Politiċi u Affarijiet Ewropej

Direttorat għall-Affarijiet Politiċi u Affarijiet Ewropej


--

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej

Palazzo Parisio,

Valletta - VLT 1171

Tel: (+356) 2204 2282 / (+356) 21 245 705

Fax: (+356) 21 240 210 

E-mail: Direttorat Ġenerali
 
Id-Direttorat Ġenerali (DĠ) jiżgura li jiġu milħuqa l-għanijiet tal-politika barranija ta Malta dwar kwistjonijiet bilaterali u reġjonali. Dan iseħħ ukoll permezz ta' parteċipazzjoni attiva fil-Politika Esterna u ta' Sigurtà Komuni (CFSP) tal-Unjoni Ewropea. Ix-xogħol tad-DĠ jinkludi l-preparazzjoni tal-pożizzjonijiet u l-interventi fil-Kunsill tal-Affarijiet Barranin (FAC) u  fi istrutturi oħra tal-Kunsill, inklużi laqgħat ta’ Gruppi ta' Ħidma varji. Id-DĠ huwa maqsum fi tlett Direttorati: Direttorat tal-Affarijiet Ewropej; Direttorat tar-Relazzjonijiet Esterni u Mediterranji u d-Direttorat għall-Maltin li Jgħixu Barra.Direttur għar-Relazzjonijiet Esterni u Mediterranji

 

Mr Claude Bonello 

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej

Palazzo Parisio,

Valletta - VLT 1171

Tel: (+356) 2204 2286

Fax: (+356) 21 240 210 

E-mail: claude.bonello@gov.mtAssistent Direttur għar-Relazzjonijiet Esterni u Mediterranji


--

Ministry for Foreign Affairs u Ewropej

Palazzo Parisio,

Valletta - VLT 1171

Tel: (+356) 2204 0000

Fax: (+356) 21 240 210

E-mail:  Direttorat għar-Relazzjonijiet Esterni u Mediterranji
 
Ir-relazzjonijiet ta’ Malta ma’ pajjiżi li m’humiex membri tal-Unioni Ewropeja u l-pożizzjoni Maltija fir-rigward ta’ politika internazzjonali huma ko-ordinati mid-Direttorat għar-Relazzjonijiet Esterni u Mediterranji. Dawn il-pożizzjonijiet huma espressi wkoll, fejn xieraq, fuq livell Ewropew fi ħdan l-istrutturi tal-Politika Komuni għall-Affarijiet Barranin u Sigurta.
 
Fil-kuntest reġjonali, parteċipazzjoni attivi fil-proċess Ewro-Mediterranju, li issa sar l-Unjoni għall-Mediterran li tħaddan fiha l-pajjiżi tal-Meditterran kollha, u mfassla biex isservi bħala mutur għall-implimentazzjoni ta ' proġetti prattiċi, tibqa’ prijorita ewlenija. L-involviment ta’ Malta f’fora reġjonali u inizjattivi b’relevanza diretta għar-reġjun Mediterranju, bħal Politika Ewropeja mal-pajjiżi ġirien, id-Djalogu tal-pajjiżi fil-Punent tal-Mediterran (5+5), u l-Forum Meditteranju huma wkoll ko-ordinati mid-Direttorat.
 
Konsistenti mal-Miri Strateġiċi tal-Ministeru fit-tisħiħ tar-relazzjonijiet bilaterali, partikolarment mal-pajjiżi ġirien, id-Direttorat jaħdem sabiex jiġu indukrati r-relazzjonijiet barranin ta’ Malta fuq livell bilaterali filwaqt li tingħata attenzjoni għall-kwistjonijiet ta' interess dirett. Id-Direttorat jiffoka primarjament fuq ir-relazzjonijiet ta' Malta mal-pajjiżi ġirien, b’mod partikolari l-Libja, l-Eġittu, t-Tuneżija u l-Alġerija, u oħrajn lil’hinn bħall-iStati Uniti, r-Russja u ċ-Ċina, li ma’ dawn il-pajjiżi Malta minn dejjem kellha relazzjonijiet tajbin ħafna.
 
L-inizjattiva ta’ Malta sabiex jiġi stabbilit djalogu politiku viżibli bejn l-Unjoni Ewropeja u l-Lega Għarbija ġiet promossa bil-qawwa fl-istrutturi Ewropej u tal-Lega Għarbija. Din l-inizjattiva waslet għal Laqgħa Ministerjali bejn l-Unjoni Ewropeja u l-Lega Għarbija li saret f’Malta fil-11 u 12 ta’ Frar 2008 u li waslet għal ‘Malta Communiqué’ li enfasiżżat l-importanza li gvernijiet Ewropej u Għarab jaħdmu sabiex jissaħħaħ dan id-djalogu. F’din il-laqgħa l-Ministri tal-Affarijiet Barranin iddiskutew suġġetti ta’ interess globali bħalma huma t-tibdil fil-klima, l-enerġija, s-sitwazzjoni f’Lvant Nofsani u d-djalogu bejn il-kulturi.
 
Fl-aħħarnett, id-Direttorat isegwi wkoll mill-qrib l-iżviluppi fil-kunflitt fil-Lvant Nofsani u jagħti sehmu fit-tfassil tal-politika permezz ta’ parteċipazzjoni effettiva fl-istrutturi tal-Unjoni Ewropeja u l-Ġnus Magħquda.


Direttur Affarijiet Ewropej


Ms Annabelle Shawish Mifsud

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej

Palazzo Parisio,

Valletta - VLT 1171

Tel: (+356) 2204 2220

Fax: (+356) 21 240 210

E-mail: annabelle.shawish-mifsud@gov.mtAssistent Direttur Affarijiet Ewpropej


Ms Emily Tufigno

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Palazzo Parisio,
Valletta - VLT 1171
Tel: (+356) 2204 2285
Fax: (+356) 21 240 210


Direttorat tal-Affarijiet Ewropej
 
Id-Direttorat tal-Affarijiet Ewropej imexxi r-relazzjonijiet bilaterali ġenerali ta’ Malta mal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Huwa wkoll responsabbli għar-rabtiet ta’ Malta mal-Albanija, Andorra, Bosnja u Ħerzegovina, l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, l-Iżlanda, il-Kosovo, il-Liechtenstein, Monako, il-Montenegro, in-Norveġja, San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera u t-Turkija kif ukoll mas-Santa Sede u l-Ordni Militari Sovran ta-Kavallieri ta’ San Gwann ta’ Ġerusalemm, Rodi u Malta.
 
L-għan ewlieni ta' dan id-Direttorat huwa li joħolq, iżomm u jtejjeb ir-rabtiet sodi u ta' benefiċċju reċiproku ma' dawn il-pajjiżi kollha. Ir-rwol tiegħu hu li jifformula u jikkoordina l-politika nazzjonali fir-rigward tagħhom sabiex l-interessi ta' Malta jiġu protetti waqt li r-relazzjonijiet tagħha mal-ġirien Ewropej jinżammu fl-aħjar livell possibbli. Id-Direttorat jamministra wkoll żjarat uffiċjali ta' livell għoli lejn u minn pajjiżi Ewropej msieħba, filwaqt li  jikkoordina u jgħin fl-organizzazzjoni tagħhom kif meħtieġ.
 
Xogħol ewlieni tad-Direttorat tal-Affarijiet Ewropej huma inizjattivi bilaterali Ewropej tal-Ministeru, fejn jiġu promossi skambji reċiproċi vantaġġużi fil-livelli kollha u tgħin li jiġu fis-seħħ ftehiem li jirregolaw kwistjonijiet ta' importanza għall-poplu ta' Malta u dawk ta' interlokuturi Ewropej tagħha. Per eżempji dawn jinkludu trattati li jfittxu li tiġi evitata tassazzjoni doppja jew ftehiem ta’ koperazzjoni kontra attivitajiet illeċiti madwar l-Ewropa.
 
Barra minn hekk id-Direttorat jaħdem fuq kwistjonijiet li jikkonċernaw il-politika tat-tkabbir tal-UE u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (EEAS) u jikkoordina l-pożizzjoni ta' Malta fuq dawn il-kwistjonijiet filwaqt li r-relazzjonijiet mal-istati tal-Balkani tal-Punent, li jinkludi il-perspettiva tal-UE tagħhom, jaqgħu wkoll fi ħdan il-kompetenza ta’ dan id-Direttorat.

​​

Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta
18, Zachary Street
Valletta
Malta
331, Allied House
St. Paul Street,
Valletta, VLT 1211
Malta
172, Melita Street
Valletta
Malta

Telefown
2124 2191
2124 2191

Fax
2123 6604
2123 6604

Imejl
Indirizz
Parliamentary Secretary for EU Funds
33, House of Catalunya,
Marsamxett Road,
Valletta, VLT 1850
Malta

Telefown
+356 2295 7500

Imejl

Websajt