Il-Ministri Evarist Bartolo u Carmelo Abela jieħdu sehem f’diskussjoni onlajn organizzata mill-MEUSAC u mill-Ambaxxata tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja

Numru ta' Referenza: PR202593, Data ta' l-Istqarrija : Diċ 15, 2020
 
Il-Ministru Carmelo Abela jisħaq fuq il-bżonn ta’ tranżizzjoni malajr lejn l-ekonomija l-ħadra li tkattar it-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien ta’ postijiet tax-xogħol ġodda fil-perjodu ta’ wara l-pandemija

Pajjiżna għandu ħafna opportunitajiet ta’ tkabbir ekonomiku u ta’ ħolqien tax-xogħol jekk jadatta u jimxi malajr lejn l-ekonomija l-ħadra.

Stqarr dan il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela waqt li kien qed jieħu sehem f’diskussjoni onlajn organizzata mill-MEUSAC u mill-Ambaxxata tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja fl-okkażjoni tat-tmiem tal-Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Id-diskussjoni trattat l-irwol tal-Presidenza fil-kuntest ta’ deċiżjonijiet kruċjali mill-Unjoni Ewropea.

Il-materji li tqajmu waqt din id-diskussjoni kienu l-Baġit Ewropew 2021-2027, il-pakkett ta’ rkupru, il-miri tal-klima għall-2030 u Brexit fil-kuntest tal-pandemija u r-rispons tal-UE għal dawn l-isfidi bla preċedent. Minbarra l-Ministru Abela, ħadu sehem ukoll f’din id-diskussjoni l-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Evarist Bartolo u l-Ambaxxatur Ġermaniż Walter Haßmann. 

Fid-diskussjoni li tmexxiet mill-Kap tal-MEUSAC Mandy Falzon, il-Ministru Abela sostna li t-tranżizzjoni l-ekonomija l-ħadra trid issir bil-gvern, l-isħab soċjali, is-soċjetà ċivili u s-settur privat jaħdmu id f’id. Dan iwassal għal ħolqien ta’ postijiet tax-xogħol aħjar u iżjed favur l-ambjent għall-benefiċċju tal-ħaddiema, min iħaddem u l-pajjiż filwaqt li jgħin lil pajjiżna jkompli jirkupra ekonomikament mill-pandemija.

Il-Ministru Abela żied li l-isfidi ambjentali u tal-klima jridu jiddawru f’opportunitajiet ġusti u inklussivi għal kulħadd. Hawnhekk semma kif il-Baġit 2021 fih mat-377 miżura maqsumin f’diversi setturi li jiffukaw fuq l-ambjent sabiex jgħinu lil Malta teqleb lejn l-ekonomija l-ħadra. Il-ministru temm l-intervent tiegħu billi semma l-isforzi tal-gvern li introduċa miżuri sempliċi imma effettivi li jtejbu l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja bħall-flessibilità. 

Il-Ministru Abela tkellem ukoll dwar id-direttiva proposta mill-Kummissjoni Ewropea dwar pagi minimi adekwati billi qal kif dawn iwasslu għal benefiċċji fuq livell soċjali, inaqqsu d-diskrepanzi ekonomiċi, isostnu d-domanda domestika u anka parzjalment inaqqsu d-disparità fil-pagi bejn il-ġeneri.

Żied li l-kriżi preżenti laqtet partikolarment dawk b’pagi baxxi. Li jkun żgurat livell ta’ għajxien diċenti u li jitnaqqas il-faqar fix-xogħol mhuwiex biss importanti fi żmien ta’ kriżi iżda essenzjali għal irkupru sostenibbli u inklussiv, sostna l-Ministru Abela filwaqt li nnota kif din id-direttiva ssaħħaħ il-kunċett tal-collective bargaining.

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Evarist Bartolo saħaq li minkejja appelli ripetuti, hemm ħafna aktar xi jsir biex jingħelbu l-kawżi ewlenin tal-migrazzjoni irregolari.

Il-Ministru Evarist Bartolo appella lill-istati membri kollha tal-UE biex jerġgħu jingħaqdu u jaħdmu lejn progress ġenwin fuq il-mekkaniżmu ta’ solidarjetà u biex jindirizzaw bis-serjetà l-għeruq tal-problema. “Din hija wkoll kwistjoni ta’ kummerċ - sakemm ma naqblux dwar ftehimiet kummerċjali aktar ġusti ma nistgħux nistennew li pajjiżi tal-oriġini jew ta’ tranżitu joħolqu impjiegi u ġid fit-territorji tagħhom”.
 
F’dan il-kuntest, il-Ministru Bartolo tenna l-impenn ta’ Malta li taħdem mal-partijiet interessati kollha mhux biss biex tikkontrolla l-migrazzjoni irregolari iżda biex tiġġieled is-sindakati tal-kriminalità organizzata li japprofittaw mill-kuntrabandu tal-bnedmin u jiksru d-drittijiet universali tal-bniedem. Il-promozzjoni tal-kultura tad-drittijiet tal-bniedem tibqa’ kruċjali u ċentrali għall-isforzi kollha tagħna, ikkonkluda l-ministru.

L-Ambaxxatur Ġermaniż Haßmann qal li, “Wara presidenza impenjattiva ninsabu kburin li għamilna progress fuq materji importanti, ibbażati fuq is-solidarjetà u ħafna xogħol siewi. Inħarsu ’l quddiem li ngħaddu dan ix-xogħol siewi li għamilna lill-kollegi tagħna Portugiżi, partners fit-trio tal-Presidenza flimkien mal-Islovakkja”.

L-ambaxxaturi mhux residenti tal-Portugall u tas-Slovenja wkoll ipparteċipaw fid-diskussjoni hekk kif il-pajjiżi rispettivi tagħhom isegwu lill-Ġermanja fil-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Id-diskussjoni inkludiet ukoll is-sehem b’mod virtwali ta’ diversi rappreżentanti minn missjonijiet diplomatiċi f’Malta u lil hinn, rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, uffiċjali pubbliċi u membri tal-pubbliku.​

Minister Carmelo Abela speaking in the online discussion hosted by MEUSAC and the Embassy of the Federal Republic of Germany 
 Ambassador Haßmann, Minister Carmelo Abela and Minister Evarist Bartolo seated as part of the online discussion.
 Minister Carmelo Abela speaking in the online discussion hosted by MEUSAC and the Embassy of the Federal Republic of Germany
 Minister Evarist Bartolo speaking in the online discussion hosted by MEUSAC and the Embassy of the Federal Republic of Germany