Il-Ministru Bartolo jappella għal tisħiħ ta’ kollaborazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant

Numru ta' Referenza: PR201109, Data ta' l-Istqarrija : Ġun 12, 2020
 
Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Evarist Bartolo attenda laqgħa virtwali bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant li saret fil-11 ta' Ġunju 2020. Din il-laqgħa saret minflok il-laqgħa annwali ministerjali, li ma setgħetx issir minħabba l-pandemija tal-COVID-19.

Fl-intervent tiegħu, il-Ministru Bartolo laqa' l-impenn fit-tul tal-Unjoni Ewropea lejn it-twaqqif ta' kollaborazzjoni aktar profonda mal-Imsieħba tal-Lvant lil hinn mill-2020. 

“F'kull relazzjoni, għandna nindirizzaw il-Politika tal-Futur," iddikjara l-Ministru Bartolo.

Filwaqt li esprima l-appoġġ tiegħu għall-Komunikazzjoni Konġunta maħruġa fid-19 ta' Marzu 2020 bit-titlu 'Eastern Partnership policy beyond 2020 Reinforcing Resilience – an Eastern Partnership that delivers for all', il-Ministru qal li l-iżvilupp futur tas-sħubija għandu jkun essenzjalment orjentat lejn ir-riżultat, bi strateġija u ambizzjuż, b'enfasi akbar fuq proġetti tanġibbli u viżibbli li jaffettwaw il-ħajja ta' kuljum tan-nies. Jeħtieġ li jkun hemm drive-in biex isaħħaħ is-sjieda ta' dawn  il-proġetti b'ambizzjonijiet għal sħubija aktar b'saħħitha u orjentata, li tilħaq riżultati li huma ta' benefiċċju reċiproku. 

Filwaqt li enfasizza l-importanza li nkomplu nibnu fuq ir-rispons qawwi tagħna għall-irkupru soċjo-ekonomiku tal-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant wara l-pandemija COVID-19, il-Ministru Bartolo qal li l-flessibilità hija meħtieġa. Meta jitfasslu l-prijoritajiet fi ħdan il-miżuri ta' politika li tmur lil hinn mill-2020, hemm bżonn li wieħed jindirizza aħjar is-sitwazzjoni li se tkun qed titfaċċa fir-realtà l-ġdida wara li tgħaddi l-pandemija f'dawn il-pajjiżi.