COVID-19 Info

Aġġornament fuq l-ivvjaġġar lejn u minn Malta – 22.10.2020

 

Il-‘lista ambra’ tal-pajjiżi:


Il-passiġġieri kollha li jkunu qed jaslu Malta mill-pajjiżi li ġejjin ser ikunu mitluba jissottomettu t-test li jirriżulta fin-negattiv tal-Polymerase Chain Reaction (PCR) għall-COVID-19, qabel jitilgħu fuq titjiriet lejn Malta. Passiġġieri li ma jippreżentawx dan iċ-ċertifikat ser jintalbu jagħmlu swab fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta jew jintalbu joqogħdu fi kwarantina malli jaslu Malta.


 • L-Awstrija
 • Il-Beljġu (l-ajruporti kollha)
 • I-Bulgarija
 • Ir-Repubblika Ċeka  
 • Franza (l-ajruporti kollha ta’ Pariġi, Marseille)
 • L-Ungereija
 • L-Irlanda
 • L-Olanda (l-ajruporti kollha)
 • Il-Polonja (Gdansk, Krakow)
 • Il-Portugall (Porto)
 • Spanja (Madrid, Barcelona u l-ajruport ta’ Girona)
 • L-Isvizzera (l-ajruporti kollha)
 • It-Tuneżija
 • Ir-Renju Unit (Belfast, Cardiff, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle)


Passiġġieri li jaslu mid-destinazzjonijiet imsemmija hawn fuq huma mitluba jippreżentaw riżultat negattiv għall-iswab test li jkun sar sa 72 siegħa qabel.


Il-‘lista l-ambra’ ser tkun aġġornata fuq bażi regolari.L-ivvjaġġar minn ‘pajjiżi siguri’:

 

Il-lista tal-pajjiżi kienet ippubblikata fl-Avviż Legali (LN) 244 tal-2020, Ordni ta’ Projbizzjoni fuq l-Ivvjaġġar (Estensjoni għall-Pajjiżi Kollha) (Emenda), 2020; LN 255 tal-2020, Ordni ta’ Projbizzjoni fuq l-Ivvjaġġar (Estensjoni għall-Pajjiżi Kollha) (Emenda Nru 2), 2020 u emendata b’ LN 280 tal-2020, Ordni ta’ Projbizzjoni fuq l-Ivvjaġġar (Estensjoni għall-Pajjiżi Kollha) (Emenda Nru) 2020, LN 290 tal-2020, Ordni ta’ Projbizzjoni fuq l-Ivvjaġġar (Estensjoni għall-Pajjiżi Kollha) (Emenda Nru 4), 2020, LN 289 tal-2020, Perjodu ta’ Kwarantina (Emenda Nru 4) LN 388 tal-2020, Ordni ta’ Projbizzjoni fuq l-Ivvjaġġar (Estenzjoni għall-Pajjiżi Kollha) (Emenda Nru 5) 2020 u LN 333 tal-2020, Att dwar is-Saħħa Pubblika, Testijiet Mandatorji għal Ċertu Regolamenti dwar Vjaġġaturi. L-ivvjaġġar lejn u minn dawn il-pajjiżi li ġejjin huwa permess:

 

Andorra, l-Awstralja, l-Awstrija, il-Beljġu, il-Bulgarija, il-Kanada, iċ-Ċina, il-Kroazja, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Fillandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Islanda, l-Indonesja, l-Irlanda, l-Italja, il-Ġappun, il-Ġordan, il-Latvja, il-Lebanon, Liechtenstein, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Monaco, il-Marokk, l-Olanda, New Zealand, in-Norveġja, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, ir-Rwanda, San Marino, is-Slovakkja, is-Slovenja, il-Korea t’Isfel, Spanja, l-Isvezja, l-Isvizzera, it-Tajlandja, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Emirati Għarab Magħquda, ir-Renju Unit, l-Urugwaj, il-belt tal-Vatikan.

 

Ġibiltà, Hong Kong, Macau u Tajwan huma wkoll meqjusa minn Malta bħala pajjiżi siguri għall-ivvjaġġar (ikkunsidrati mar-Renju Unit u ċ-Ċina rispettivament).

 

Il-kwarantina mhux ser tkun applikabbli għal persuni li jaslu Malta minn dawn il-pajjiżi, iżda persuni suspettati jintalbu jagħmlu swab test.

 

F’dan ir-rigward, sakemm l-imsemmija Projbizzjoni fuq l-Ivvjaġġar tibqa’ fis-seħħ, ċittadini Maltin huma mwissija sabiex ma jivvjaġġawx lejn pajjiżi li mhumiex fil-lista t’hawn fuq (https://foreignandeu.gov.mt/en/Pages/Travel-Advice.aspx).

 

Dawk il-persuni biss li jkunu qattgħu minn tal-anqas ġimgħatejn (2) f’wieħed jew aktar mill-pajjiżi t’hawn fuq qabel jaslu Malta, ser ikunu jistgħu jivvjaġġaw mingħajr il-bżonn ta’ PCR test jew kwarantina. Jekk le, jkun hemm bżonn ta’ test u perjodu ta’ kwarantina mal-wasla tagħhom.

 

Ċittadini Maltin li jkollhom Karta tal-Identità Maltija valida, u dawk li għandhom permess validu ta’ residenza f’Malta, huma l-unika persuni eleġibbli biex jirritornaw Malta minn pajjiżi li mhux fil-lista tal-pajjiżi siguri msemmija hawn fuq.

 

Madanakollu, dawn huma mitluba li jimxu mal-Protokoll Mediku tal-ittestjar fuq persuni mal-wasla tagħhom f’Malta, li jinkludi:


 • PCR Swab Test li jsir sa 7 ijiem qabel il-vjaġġ tagħhom lejn Malta u li jrid jirriżulta fin-Negattiv (Ir-riżultat, minn laboratorju lliċenzjat jew akkreditat, għandu jinħareġ sa dakinhar tal-vjaġġ)
 • PCR Swab Test li jsir bejn is-7-10 jum mal-wasla f’Malta (it-test jista’ jsir billi wieħed iċempel il-COVID19 Helpline fuq 111 jew jekk wieħed ikollu SIM card barranija jkun jista’ jagħmel kuntatt mal-Helpline billi jċempel 21324086)
 • Wieħed għandu josserva wkoll il-kwarantina, f’iżolament minn kull persuna oħra għal 14-il jum sħiħ mal-wasla f’Malta. Wieħed m’għandux jagħmel kuntatt ma’ persuni oħra minn familji oħra jekk dawn jgħixu fl-istess post. Membri tal-istess residenza għandhom josservaw ukoll ir-regoli ta’ kwarantina. Il-perjodu ta’ kwarantina għandu jkun osservat b’mod sħiħ, irrispettivament minn kull riżultat negattiv ta’ swab test li jsir. Dan skont l-Avviż Legali 63 tal-2020, Ordni fuq Perjodu ta’ Kwarantina (Emenda), 2020, emendat aktar ‘il quddiem b’LN 79, 252 u 279 tal-2020
 • Ir-riżultati tal-iswab test u l-indirizz fejn għandha tiġi osservata l-kwarantina għandhom jintbagħtu b’email lil quarantine.covid19@gov.mt


Fil-każ li l-persuni jkunu ilhom residenti f’wieħed mill-pajjiżi msemmija hawn fuq għal minn tal-anqas ġimgħatejn ma jkunx hemm bżonn ittestjar u lanqas kwarantina.


Aktar informazzjoni tinsab fuq: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

 


Suġġetti Konsulari:

 

Għal suġġetti konsulari b’rabta mal-COVID-19 wieħed jista’ jagħmel kuntatt maċ-Ċentru għas-Sitwazzjonijiet fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u dawk Ewropej fuq:

Helpline: (356) 22042200

Email: sitcen.mfea@gov.mt


Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta

Telefown
2124 2191

Fax
2123 6604

Imejl