COVID-19 Info

Aġġornament fuq l-ivvjaġġar lejn u minn Malta – 27.11.2020

 

Il-‘lista ambra’ tal-pajjiżi:


Il-passiġġieri kollha li jkunu qed jaslu Malta mill-pajjiżi li ġejjin ser ikunu mitluba jissottomettu t-test li jirriżulta fin-negattiv tal-Polymerase Chain Reaction (PCR) għall-COVID-19, qabel jitilgħu fuq titjiriet lejn Malta. Passiġġieri li ma jippreżentawx dan iċ-ċertifikat ser jintalbu jagħmlu swab fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta jew jintalbu joqogħdu fi kwarantina malli jaslu Malta.


 • Austria
 • Belgium (all airports)
 • Bulgaria
 • Czech Republic
 • France (all airports)
 • Germany (all airports)
 • Hungary
 • Ireland (all airports)
 • Italy (all airports except Sicily and Sardegna)
 • Luxembourg
 • Netherlands (all airports)
 • Poland (all airports)
 • Portugal (all airports)
 • Spain (all airports)
 • Switzerland (all airports)
 • Tunisia
 • United Kingdom (all airports)


Passiġġieri li jaslu mid-destinazzjonijiet imsemmija hawn fuq huma mitluba jippreżentaw riżultat negattiv għall-iswab test li jkun sar sa 72 siegħa qabel.


Il-‘lista l-ambra’ ser tkun aġġornata fuq bażi regolari.L-ivvjaġġar minn ‘pajjiżi siguri’:

 

Il-lista tal-pajjiżi kienet ippubblikata fl-Avviż Legali (LN) 244 tal-2020, Ordni ta’ Projbizzjoni fuq l-Ivvjaġġar (Estensjoni għall-Pajjiżi Kollha) (Emenda), 2020; LN 255 tal-2020, Ordni ta’ Projbizzjoni fuq l-Ivvjaġġar (Estensjoni għall-Pajjiżi Kollha) (Emenda Nru 2), 2020 u emendata b’ LN 280 tal-2020, Ordni ta’ Projbizzjoni fuq l-Ivvjaġġar (Estensjoni għall-Pajjiżi Kollha) (Emenda Nru) 2020, LN 290 tal-2020, Ordni ta’ Projbizzjoni fuq l-Ivvjaġġar (Estensjoni għall-Pajjiżi Kollha) (Emenda Nru 4), 2020, LN 289 tal-2020, Perjodu ta’ Kwarantina (Emenda Nru 4) LN 388 tal-2020, Ordni ta’ Projbizzjoni fuq l-Ivvjaġġar (Estenzjoni għall-Pajjiżi Kollha) (Emenda Nru 5) 2020 u LN 333 tal-2020, Att dwar is-Saħħa Pubblika, Testijiet Mandatorji għal Ċertu Regolamenti dwar Vjaġġaturi. L-ivvjaġġar lejn u minn dawn il-pajjiżi li ġejjin huwa permess:

 

Andorra, l-Awstralja, l-Awstrija, il-Beljġu, il-Bulgarija, il-Kanada, iċ-Ċina, il-Kroazja, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Fillandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Islanda, l-Indonesja, l-Irlanda, l-Italja, il-Ġappun, il-Ġordan, il-Latvja, il-Lebanon, Liechtenstein, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Monaco, il-Marokk, l-Olanda, New Zealand, in-Norveġja, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, ir-Rwanda, San Marino, is-Slovakkja, is-Slovenja, il-Korea t’Isfel, Spanja, l-Isvezja, l-Isvizzera, it-Tajlandja, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Emirati Għarab Magħquda, ir-Renju Unit, l-Urugwaj, il-belt tal-Vatikan.

 

Ġibiltà, Hong Kong, Macau u Tajwan huma wkoll meqjusa minn Malta bħala pajjiżi siguri għall-ivvjaġġar (ikkunsidrati mar-Renju Unit u ċ-Ċina rispettivament).

 

Il-kwarantina mhux ser tkun applikabbli għal persuni li jaslu Malta minn dawn il-pajjiżi, iżda persuni suspettati jintalbu jagħmlu swab test.

 

F’dan ir-rigward, sakemm l-imsemmija Projbizzjoni fuq l-Ivvjaġġar tibqa’ fis-seħħ, ċittadini Maltin huma mwissija sabiex ma jivvjaġġawx lejn pajjiżi li mhumiex fil-lista t’hawn fuq (https://foreignandeu.gov.mt/en/Pages/Travel-Advice.aspx).

 

Dawk il-persuni biss li jkunu qattgħu minn tal-anqas ġimgħatejn (2) f’wieħed jew aktar mill-pajjiżi t’hawn fuq qabel jaslu Malta, ser ikunu jistgħu jivvjaġġaw mingħajr il-bżonn ta’ PCR test jew kwarantina. Jekk le, jkun hemm bżonn ta’ test u perjodu ta’ kwarantina mal-wasla tagħhom.

 

Ċittadini Maltin li jkollhom Karta tal-Identità Maltija valida, u dawk li għandhom permess validu ta’ residenza f’Malta, huma l-unika persuni eleġibbli biex jirritornaw Malta minn pajjiżi li mhux fil-lista tal-pajjiżi siguri msemmija hawn fuq.

 

Madanakollu, dawn huma mitluba li jimxu mal-Protokoll Mediku tal-ittestjar fuq persuni mal-wasla tagħhom f’Malta, li jinkludi:


 • PCR Swab Test li jsir sa 7 ijiem qabel il-vjaġġ tagħhom lejn Malta u li jrid jirriżulta fin-Negattiv (Ir-riżultat, minn laboratorju lliċenzjat jew akkreditat, għandu jinħareġ sa dakinhar tal-vjaġġ)
 • PCR Swab Test li jsir bejn is-7-10 jum mal-wasla f’Malta (it-test jista’ jsir billi wieħed iċempel il-COVID19 Helpline fuq 111 jew jekk wieħed ikollu SIM card barranija jkun jista’ jagħmel kuntatt mal-Helpline billi jċempel 21324086)
 • Wieħed għandu josserva wkoll il-kwarantina, f’iżolament minn kull persuna oħra għal 14-il jum sħiħ mal-wasla f’Malta. Wieħed m’għandux jagħmel kuntatt ma’ persuni oħra minn familji oħra jekk dawn jgħixu fl-istess post. Membri tal-istess residenza għandhom josservaw ukoll ir-regoli ta’ kwarantina. Il-perjodu ta’ kwarantina għandu jkun osservat b’mod sħiħ, irrispettivament minn kull riżultat negattiv ta’ swab test li jsir. Dan skont l-Avviż Legali 63 tal-2020, Ordni fuq Perjodu ta’ Kwarantina (Emenda), 2020, emendat aktar ‘il quddiem b’LN 79, 252 u 279 tal-2020
 • Ir-riżultati tal-iswab test u l-indirizz fejn għandha tiġi osservata l-kwarantina għandhom jintbagħtu b’email lil quarantine.covid19@gov.mt


Fil-każ li l-persuni jkunu ilhom residenti f’wieħed mill-pajjiżi msemmija hawn fuq għal minn tal-anqas ġimgħatejn ma jkunx hemm bżonn ittestjar u lanqas kwarantina.


Aktar informazzjoni tinsab fuq: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

 


Suġġetti Konsulari:

 

Għal suġġetti konsulari b’rabta mal-COVID-19 wieħed jista’ jagħmel kuntatt maċ-Ċentru għas-Sitwazzjonijiet fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u dawk Ewropej fuq:

Helpline: (356) 22042200

Email: sitcen.mfea@gov.mt


Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta
18, Zachary Street
Valletta
Malta
331, Allied House
St. Paul Street,
Valletta, VLT 1211
Malta
172, Melita Street
Valletta
Malta

Telefown
2124 2191
2124 2191

Fax
2123 6604
2123 6604

Imejl
Indirizz
Parliamentary Secretary for EU Funds
33, House of Catalunya,
Marsamxett Road,
Valletta, VLT 1850
Malta

Telefown
+356 2295 7500

Imejl

Websajt