Dikjarazzjoni ta' Aċċessibilità

Accessibility Statement

Din id-dikjarazzjoni tapplika għall-websajt uffiċjali tal-Ministeru u tad-Dipartimenti tiegħu u ġiet aġġornata l-aħħar fid-9 ta' Ottubru 2020


Status ta' Konformità


Il-Ministeru huwa impenjat li jagħmel is-servizzi onlajn tiegħu aċċessibbli għal kulħadd. Aħna ddedikati biex intejbu kontinwament l-aċċessibilità tas-servizzi tagħna. Dan nagħmlu billi naddottaw l-aħjar prattiki kif ikkomunikati mill-partijiet interessati, bħall-FITA u l-utenti.


Proċess ta’ Konformità


Il-websajts tagħna huma ddisinjati biex jaħdmu mal-aħħar web browsers bħal Edge, Safari, Firefox u Chrome browsers.

Bħala parti minn dan l-isforz, aħna nimxu mal-istandards ta 'aċċessibilità EN310549 u l-linji gwida WCAG2.1. Ir-riżorsi u l-formoli online tagħna huma evalwati kemm manwalment kif ukoll programmatikament għall-konformità mal-linji gwida tal-Livell AA tad-WCAG 2.1. Il-websajts tagħna huma ddisinjati biex jaħdmu tajjeb u jkunu aċċessibbli meta jkunu aċċessati bi prodotti ta 'hardware u software aġġornati kif xieraq.

Barra minn hekk nirrikonoxxu li l-osservanza tal-istandards u l-linji gwida, ma tistax waħedha tiżgura li prodott huwa aċċessibbli, aħna nwettqu wkoll evalwazzjonijiet tal-użabilità b'kollaborazzjoni mal-utenti, sabiex niġbru l-feedback meħtieġ. Naħdmu wkoll biex nimplimentaw l-aċċessibilità għall-kanali ta 'informazzjoni li huma pprovduti permezz ta' pjattaformi oħra kull fejn hu possibbli, bħall-midja soċjali.


Miżuri ta' Aċċessibbiltà


Il-websajts tagħna ma jiddependux fuq widgets tat-tipa, ingrandiment u modifika tal-kulur. Dan għaliex funzjonalitajiet bħal dawn huma diġà integrati fil-biċċa l-kbira tal-web browsers jew huma disponibbli permezz ta 'add-ons u plugins differenti li utenti differenti huma liberi li jippersonalizzaw għall-bżonnijiet tagħhom. Bħala riżultat, dawn l-adattamenti arbitrarji tal-utenti huma disponibbli għal ħafna mill-websajts, mhux biss għal dak tal-Ministeru tagħna. Sabiex inħallu dan il-livell ta 'adattament, aħna nfittxu li nimmassimizzaw il-kompatibilità ma' dawn il-modifiki tal-utent.

Bħala parti minn u flimkien mal-linji gwida msemmija hawn fuq, il-websajts tagħna jimplimentaw il-karatteristiċi ta 'aċċessibilità li ġejjin:

  1. Żomm il-ġerarkija konsistenti tal-Intestatura HTML u t-tqassim tal-informazzjoni fuq paġni tal-web differenti.
  2. Il-kontenut ta ’informazzjoni huwa organizzat fil-listi HTML kull fejn applikabbli.
  3. Tinbidel l-ikona tal-mouse jekk tittajjar fuq link mill-funzjonalità tal-Browser.
  4. Żid titolu tal-immaġni, alt tag u caption kull fejn din l-informazzjoni hija rilevanti u utli.
  5. Immassimizza l-kuntrast tal-kulur għat-test fejn applikabbli.
  6. It-test tal-link attwali huwa deskrittiv biżżejjed biex jinforma lill-utenti lejn fejn tindika l-link.
  7. Implimenta l-links esterni kollha sabiex jinfetħu f'tabs tal-browser ġodda.


Kontenut mhux aċċessibli


Aħna mhumiex konxji ta 'kontenut speċifiku inaċċessibbli jew kwistjonijiet ta' aċċessibilità fuq il-websajts tagħna. Jekk tidentifika kontenut bħal dan, ġentilment għarrafna permezz tad-dettalji ta 'kuntatt ipprovduti hawn taħt. Jekk tinqala 'tali istanza l-għan tagħna huwa li ninvestigaw il-kwistjoni bil-għan li nidentifikaw il-kwistjoni ta' aċċessibilità u nġibu ż-żona affettwata f'konformità.


Rispons u Dettalji tal-Kuntatt


Inevitabbilment, mhux dejjem inwassluha aħjar, aktar ma jkollna servizzi u riżorsi fuq l-internet, iktar ikun hemm ċans li nitilfu xi problemi imma nibqgħu impenjati li nindirizzaw kwalunkwe kwistjoni ta 'aċċess fil-pront. U hawn huwa fejn nixtiequ l-għajnuna tiegħek. Jekk ikollok xi diffikultà biex taċċessa l-websajt tagħna, jew ikollok problemi biex tuża xi aspett tal-websajt, nixtiequ li tgħarrafna.

Tista tikkuntattja permezz ta' ​

​​​​

Proċedura ta' l-Infurzar


L-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni (MCA) hija l-entità responsabbli għall-implimentazzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta ’Ottubru 2016 dwar l-aċċessibilità tal-websajts u tal-applikazzjonijiet tal-mowbajl tal-korpi tas-settur pubbliku. Jekk il-mistoqsija relatata mal-aċċessibilità tiegħek dwar l-ICT ma tiġix indirizzata fil-limiti ta' żmien stabbiliti fi ħdan l-ARR jew jekk tixtieq tressaq ilment formali, tista' tagħmel hekk billi tikkuntattja lill-MCA fuq 21336840 jew billi timla l-formola tal-ilment online.

Address
Ministry for Foreign and European Affairs
Palazzo Parisio
Merchants Street
Valletta, VLT 1171
Malta

Telephone
2124 2191

Fax
2123 6604

Email