Malta Travel Point

 Malta Travel Point icon 

L-Applikazzjoni tal-mowbajl Malta Travel Point hija mfassla biex tindirizza kwistjonijiet relatati mal-ivvjaġġar minn nies residenti f’Malta. L-Applikazzjoni għandha l-għan li tressaq is-servizzi Konsulari offruti mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej​ u l-Missjonijiet tagħha eqreb lejn il-pubbliku. 

L-Applikazzjoni għandha 6 taqsimiet. L-informazzjoni għall-vjaġġaturi hija pprovduta kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-Malti.

  1. It-taqsima dwar il-Pariri dwar Vjaġġar tipprovdi informazzjoni utli dwar kwalunkwe prekawzjoni li għandha tittieħed qabel ma wieħed jiddeċiedi li jżur pajjiż partikolari. L-informazzjoni tinkludi tagħrif dwar is-sitwazzjonijiet politiċi u ta’ sigurtà, kif ukoll pariri dwar tilqim jew kundizzjonijiet ta’ saħħa li wieħed għandu jagħti każ qabel ma jivvjaġġa. L-informazzjoni f'din it-taqsima hija aġġornata kull meta jkun meħtieġ. Bil-għan li l-klijenti jkunu aġġornati b’kulma jkun qed iseħħ fil-pajjiż partikolari, wieħed jista’ jirreġstra l-interess tiegħu/tagħha biex ikun jista’ jirċievi avviżi regolari (fuq l-app dirett jew permezz tal-emejl). In-notifiki jintbagħtu kulmeta jsiru xi emendi fuq il-pariri dwar vjaġġar.

    Din it-taqsima fiha wkoll Checklist maħsuba biex tgħin lill-vjaġġaturi fuq x’għandhom jagħmlu qabel ma jiddeċiedu li jsiefru. Dawn il-pariri huma punt ta’ tluq effikaċi biex kulmin jivvjaġġa jevita problemi meta jkun barra mill-pajjiż.

  2. It-taqsima dwar ir-Rapprezentanzi Maltin tikkonsisti f’lista’ ta’ Ambaxxati, Kummissjonijiet Għolja, il-Konsolati Ġenerali u Konsolati Onorarji li Malta għandha barra mill-pajjiż. Meta tagħfas fuq il-pajjiż tal-għażla tiegħek, titla’ mappa li tindika l-post tal-Missjoni jew il-Konsolat, flimkien man-numri tat-telefown u l-indirizz el​ettroniku. Tista’ tagħfas fuq il-linji tat-telefown ta' emerġenza direttament biex titlob għall-għajnuna f'każ ta 'emerġenza.

  3. It-tielet taqsima tikkonsisti f’Informazzjoni Utli, li tipprovdi linji gwida lil vjaġġaturi dwar x'għandu jsir f’każ ta' incident jew mard; arrest jew detenzjoni; mewt; diffikultajiet finanzjarji; teħid ta’ ostaġġi jew ħtif; telf jew serq ta’ flus/karti ta' kreditu; telf jew serq tal-passaport; qraba nieqsa; kriżi serja/emerġenza, u vittmi ta’ kriminalità serja barra mill-pajjiż.

  4. It-Taqsima Servizzi tal-Emerġenza tidentifika l-eqreb għassa tal-pulizija permezz tal-ġeo-lokalizzazzjoni, tal-post fejn tkun qed iżżur.

  5. Permezz tal-Programm tal-Vjaġġ, issa tista’ tirreġistra l-itinerarji tal-vjaġġi kollha tiegħek. L-utenti huma mħeġġa sabiex jirreġistraw il-pjanijiet tagħhom tal-ivvjaġġar fuq l-App sabiex jiżguraw li jkun hemm assistenza aħjar f’każ ta’ kriżijiet kbar jew emerġenzi barra minn Malta.

  6. Permezz tan-Notifiki, issa huwa wkoll possibbli li toħloq sistema ta’ twissija għall-pajjiżi li jinteressawk. B’din is-sistema, tirċievi notifika kull meta jkun hemm xi aġġornament fil-Pariri tal-Ivvjaġġar dwar il-pajjiżi li għalihom tkun irreġistrajt.


App Store Play Store

Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta

Telefown
2124 2191

Fax
2123 6604

Imejl