Objettivi tat-Taqsima għall-Maltin li Jgħixu Barra

Objettivi

It-Taqsima għall-Maltin li Jgħixu Barra fi ħdan il-Minsteru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej tfittex li tippromwovi u tipproteġi d-drittijiet u l-interessi tal-Maltin li jgħixu barra.

Dan għandu l-għan li:

  • Tipproteġi u tippromwovi d-drittijiet tal-Maltin li jgħixu barra filwaqt li żżid l-interess fil-kultura u l-identità Maltija

  • Isservi bħala l-punt ta’ referenza għal informazzjoni, pariri u koordinament għall-Maltin li jgħixu barra

  • Isservi bħala l-punt ta’ referenza għal informazzjoni, pariri u koordinament għall-assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonjiet mhux governattiva li jirrapreżentaw il-Maltin ta’ barra 

  • Tassigura l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet meħuda mill-Kunsill għall-Maltin li jgħixu barra kif regolat mill-Kapitolu 515 tal-liġijiet ta 'Malta

  • Iżomm rabtiet ta komunikazzjoni qawwija mal-Kunsill tal-Maltin li jgħixu barra

  • Iżomm rekords aġġornati tar-Reġistru tal-Maltin li jgħixu barra mill-pajjiż li jinkludi l-formoli tan-Notifika, D, P u O

  • Toħloq mezzi effettivi ta' komunikazzjoni u kollaborazzjoni bejn Malta u ċ-ċittadini tagħha li jgħixu barra

  • Ittejjeb l-impenn tagħha permezz tal-programm Consul-on-the-Move

Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta
18, Zachary Street
Valletta
Malta
331, Allied House
St. Paul Street,
Valletta, VLT 1211
Malta
172, Melita Street
Valletta
Malta

Telefown
2124 2191
2124 2191

Fax
2123 6604
2123 6604

Imejl
Indirizz
Parliamentary Secretary for EU Funds
33, House of Catalunya,
Marsamxett Road,
Valletta, VLT 1850
Malta

Telefown
+356 2295 7500

Imejl

Websajt