Instructions on the resum​ption of services following th​e COVID-19 lockdown

Visa services in the UK have resumed on 3 August 2020
Visa services have resumed on 3 August 2020


In view of the measures taken to address COVID-19 (Corona Virus), the Republic of Malta and its Consulates are suspending all visa services as of 18 March 2020, until further notice. Visas will be issued only in extreme cases on humanitarian grounds or in the case of national interest or for the needs of health authorities.​​


Information and Advice from the Ministry for Health​

  • If you have coronavirus symptoms dial 111 or 2132 4086
  • If you are stuck abroad and need assistance dial 0036 2204 2200
  • If you are in quarantine and need help, including food or medicine delivery, dial 2141 1411
  • If you need education-related advice dial 2598 1000​​​​Merħba fl-Uffiċċju Rappreżentattiv tar-Repubblika ta’ Malta fil-Palestina.

Dan l-Uffiċċju Rappreżentattiv fetaħ f’ Ramallah, il-Palestina  f’ Ġunju 2009 u huwa r-riżultat tar-rabtiet tradizzjonali u ta’ ħbiberija bejn Malta u l-Palestina.

Apparti mit-tisħiħ tar-relazzjonijiet bejn Malta u l-Palestina fl-isferi politiċi u ekonomiċi, l-Uffiċċju Rappreżentattiv jinkoraġġixxi ukoll ħidma u ko-operazzjoni bejn il-poplu Malti u dak Palestinjan.

L-għan tal-Uffiċċju Rappreżentattiv huwa ukoll li jsegwi mill-qrib u b’ mod kostanti l-bidliet fis-sitwazzjoni politika tal-pajjiż, kif ukoll l-iżviluppi rigward il-Proċess ta’ Paċi bejn Israel u l-Palestina. L-għan aħħari ta’ dan il-proċess  huwa l-kisba ta’ Stat Indipendenti u Demokratiku Palestinjan li jgħix maġenb l-Istat ta’ Israel. Id- Diplomazija Bilaterali u s-sapport fi ħdan l-Unjoni Ewropea u organizzazzjonijiet oħra internazzjonali ta’ relevanza,  huma mezzi sabiex jinkiseb dan il-għan.

Permezz ta’ dan is-sit wieħed jista’ jidħol fis-sit tal-Gvern Malti kif ukoll siti relatati oħra. L-għan ta’ dan is-sit huwa li jipprovdi għajnuna sabiex tinsab informazzjoni dwar Malta u dan l-Uffiċċju.