Arria Meeting on End of WWII in Europe

Numru ta' Referenza:  , Data ta' l-Istqarrija : Mej 11, 2020
 

‘Aħna gżira, imma maħniex iżolazzjonisti. Aħna multilateralisti konvinti.’ Dan kien il-messaġġ ċentrali tad-dikjarazzjoni mogħtija minn H.E. Vanessa Frazier, Ambaxxatriċi u Rappreżentanta Permanenti ta’ Malta għan-Nazzjonijiet Uniti, f’laqgħa ta’ livell għoli organizzata mill-Presidenza Estonjana tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU biex tfakkar il-75 anniversarju minn tmiem it-Tieni Gwerra Dinjija fuq il-Ħamrija Ewropea. Din kienet l-ewwel darba li l-familja tan-NU tlaqgħet għal laqgħa virtwali b’numru daqshekk kbir ta’ parteċipanti ta’ livell għoli minn meta l-pandemija COVID-19 żammitna fi djarna.


Fid-dikjarazzjoni tagħha, Malta enfasizzat l-importanza ta’ istituzzjonijiet internazzjonali effettivi u kredibbli u enfasizzat ir-rwol kruċjali tal-Kunsill tas-Sigurtà fil-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti. Tkellmet dwar il-ħtieġa li ninvestu fl-iżvilupp sostenibbli, id-drittijiet tal-bniedem, il-liġi internazzjonali, u l-liġi umanitarja internazzjonali, u l-bżonn li nibqgħu viġilanti u lesti biex nirreaġixxu għal sfidi ġodda bħat-tibdil fil-klima. Malta esprimiet ukoll tħassib dwar is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-viċinat immedjat tagħha.


Malta fakkret it-tbatija tal-Maltin matul it-Tieni Gwerra Dinjija, id-diffikultajiet soċjo-ekonomiċi li ġew wara, u l-vjaġġ twil imma gratifikanti li bih Malta inbniet mill-ġdid bħala pajjiż indipendenti u li jħares ’il quddiem. Hija kkonkludiet billi tenniet l-impenn tagħha lejn il-paċi, id-djalogu, il-bini tal-pontijiet, u s-sistema internazzjonali bbażata fuq ir-regoli bin-Nazzjonijiet Uniti fil-qalba tagħha.Arria photo.JPG