Visa services have resumed on 3 August 2020


In view of the measures taken to address COVID-19 (Corona Virus), the Republic of Malta and its Consulates are suspending all visa services as of 18 March 2020, until further notice. Visas will be issued only in extreme cases on humanitarian grounds or in the case of national interest or for the needs of health authorities.​​


Information and Advice from the Ministry for Health​

  • If you have coronavirus symptoms dial 111 or 2132 4086
  • If you are stuck abroad and need assistance dial 0036 2204 2200
  • If you are in quarantine and need help, including food or medicine delivery, dial 2141 1411
  • If you need education-related advice dial 2598 1000​​​​Merħba fir-Rappreżentazzjoni Permanenti tar-Republika ta’ Malta għan-Nazzjonijiet Magħquda u Organiżżazzjonijiet Internazzjonali f’Ġinevra. Dan is-sit huwa ntenzjonat biex jintroduċi x-xogħol tal-Missjoni Permanenti u kif dan huwa relatat ma’ numru ta’ Organiżżazzjonijiet Internazzjonali u Aġenziji Speċjaliżżati, li joperaw minn Ġinevra. Għal din ir-raġuni, l-Missjoni Permanenti f’Ġinevra tfittex li ssegwi u tieħu sehem f’laqgħat fuq numru ta’ temi importanti li jkunu qegħdin jiġu ndirizzati f’dawn l-organiżazzjonijiet, partikolarment dawk li għandhom rabta mill-qrib mal-objettivi tal-politika barranija ta’ Malta.

Filwaqt li jipprovdi pjattaforma għal diplomazija multilaterali globali, l-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Magħquda f’Ġinevra għandu rwol ċentrali fix-xogħol tan-Nazzjonijiet Magħquda. Dan l-uffiċju jistrieħ fuq ħames oqsma ta’ prijorita’ li ġew identifikati mis-Segretarju Ġeneral tan-Nazzjonijiet Magħquda fl-2012, u li huma ; żvilupp sostenibbli; prevenzjoni; appoġġ lil pajjiżi f’transizzjoni; twettieq ta’ dinja b’aktar sigurta’ u iżjed drittijiet għan-nisa u tfal. Dawn il-miri huma mnebbħa mit-tmien prijoritajiet li l-Istati Membri tan-Nazzjonijiet Magħquda identifikaw fl-Assemblea Ġenerali tan-NM, u li huma: żvilupp sostenibbli; paċi u sigurta’; drittijiet umani; assistenza umanitarja; diżarm; ġustizzja; żvilupp fl-Afrika; kontroll ta’ drogi; prevenzjoni mil-kriminalita’ u l-ġlieda kontra t-terroriżmu.

Mill-Indipendenza tagħha fl-1964 u s-sħubija sussegwenti fin-Nazzjonijiet Magħquda, Malta assigurat post xieraq u rispettat fil-komunita’ internazzjonali permezz ta’ inizzjattivi importanti. Dawn jinkludu: inizjattivi dwar il-Liġi tal-Baħar fejn il-prinċipju tal-Wirt Komuni tal-Umanita’ wassal għal-Konferenza tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar il-Liġi tal-Baħar (UNCLOS) u l-addozzjoni tal-Konvenzjoni; l-inizjattiva dwar l-Anzjanita’, li għolliet l-għarfien internazzjonali fejn jidħlu l-bżonnijiet ta’ persuni anzjani u l-impatt li għandhom l-anzjani fuq l-izvilupp; l-inizjattiva dwar il-‘Protezzjoni tal-Klima Globali għall-ġenerazzjonijiet preżenti u tal-futur, li tikarateriżża l-bidla fil-klima bħala tħassib komuni tal-Umanita’ u l-inizjattiva dwar il-protezzjoni ambjentali ta’ spazji extra-territorjali.

Ġinevra tiġbor numru ta’ organiżżazzjonijiet internazzjonali u aġenziji specjaliżżati li jindirizzaw kwistjonijiet f’kuntest globali. Dawn jinkludu, fost ohrajn, il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem (HRC) li jservi bħala l-aktar forum globali importanti fil-promozzjoni u protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem madwar id-dinja; l-UNHCR li tindirizza kwistjonijiet relatati mal-problemi u drittijiet tar-refuġjati ; l-IOM li tindirizza il-fenominu tal-migrazzjoni u l-mobilta’ umana fl-aspetti kollha; l-WHO li tindirizza l-kwistjonijiet kollha relatati mas-saħħa globali; l-WIPO li tindirizza kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ propjeta’ intelletwali; l-ILO li tindirizza drittijiet u kundizzjonijiet tax-xoghol f’kuntest globali; l-UNCTAD li tindirizza materji relatati ma’ kummerċ u żvilupp, partikolarment f’pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw; l-ITU li tindirizza kwstjonijiet fil-qasam tat-telekomunikazzjoniji, l-Konferenza fuq id-Diżarm li għandha responsabilita’ fejn jidħol diżarmament u non-proliferazzjoni. Ġinevra hija wkoll is-sede tal-Organiżżazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO). Dawn huma ftit fost il-ħafna organiżżazzjonijiet li hawn f’Ġinevra.

Il-Missjoni Permanenti tfittex li tippromwovi l-profil ta’ Malta fl-ambitu internazzjonali u multilaterali u bis-saħħa t’hekk, tqajjem kuxjenza u tikseb appoġġ għall-interessi ta’ Malta, filwaqt li żżomm sod mal-prinċipji u l-valuri tal-Karta tan-Nazzjonijiet Magħquda u li b’mod proattiv, tipparteċipa f’viżjoni globali biex tassigura dinja aktar paċifika u sostenibbli għal kulħadd.