L-Ambaxxatur Inguanez jippreżenta l-kredenzjali tiegħu bħala Rappreżentant Personali tal-Prim Ministru lis-Segretarju Ġenerali tal-'Organisation internationale de la Francophonie (OIF)'

Numru ta' Referenza:  , Data ta' l-Istqarrija : Mar 12, 2020
 

Fil-11 ta’ Marzu l-Ambaxxatur Carmelo Inguanez ipprezenta il-kredenzjali lill- Eccellenza Taghha Louise Mushikiwabo, is-Segretarja Generali tal-Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) bhala ir-Rapprezentant Personali tal-Prim Ministru ghal din l-organizzajoni. Waqt l-udjenza ma’ E T Mushikiwabo, is-Segretarja Generali esprimiet is-sodisfazzjon taghha ghad-decizjoni ta’ Malta biex tkun Membru Osservatur ghal din l-Organizzazzjoni u tenniet li fid-dawl tal-gid u d-diversita li jgibu maghhom dawn l- Istati Osservaturi fil-Francophonie, ha jinghata lilhom aktar spazju u rwol ghal dawn il-pajjizi. L-Ambaxxatur Inguanez esprima l-impenn qawwi ta’ Malta ghall-lingwa Franciza, kif ukoll it-thaddin komuni tal-principji basici tal-OIF tad-demokratizzazzjoni u paci dinjija. Hu spjega il-programme tal-50 anniversarju tal-Francophonie li ha jsir gewwa Malta.​ Untitled.jpg