Il-Kummissarju Għoli ta’ Malta fl-Indja, L-E.T. Reuben Gauci, jżur il-Kummunitajiet Reliġjużi Maltin f’ Kolkata (Kalkutta) u Dumka

Il-Kummissarju Għoli ta’ Malta fl-Indja, L-E.T. Reuben Gauci, jżur il-Kummunitajiet Reliġjużi Maltin f’ Kolkata (Kalkutta) u Dumka

Numru ta' Referenza:  , Data ta' l-Istqarrija : Jan 04, 2021
 

Bejn l-24 ta’ Diċembru 2020 u s-27 ta’ Diċembru 2020, il-Kummissarju Għoli tar-Repubblika ta’ Malta fi New Delhi, l-E.T. is-Sur Reuben Gauci, akkompanjat mill-mara tiegħu, Dott Olga V. Gauci , bintu, is-Sa Alisa Gauci, u t-Tieni Segretarju responsabbli mill-Affarijiet Kulturali fi ħdan il-Kummissjoni Għolja ta’ Malta fl-Indja, is-Sa Eugenie Megally, għamlu vjaġġ lejn  Kolkata ( Kalkutta)  f’ Bengal tal-Punent u Dumka f’ Ġharkhand.


Fl-ewwel waqfa li kellu l-Kummissarju Għoli kienet fil-Belt ta’ Kolkata, nhar Lejlet il-Milied, fejn id-delegazzjoni iltaqgħet mar-Reliġjuż Malti, Bro. Karmenu Duca mill-Kongregazzjoni ta’ Santa Madre Teresa ( il-Missjunarji tal-Karita’). Bro. Karmenu Duca akkompanja lill-Kummissarju Għoli u lid-delegazzjoni tiegħu fuq il-Qabar ta’ Madre Teresa li jinsab fid-Dar Matriċi tal-Missjunarji tal-Karita’, liema kunvent huwa immexxi mis-sorijiet,  kien li kien iservi ta’ dar ta’ Madre Teresa waqt ħajjitha. Il-Kummissarju Għoli Malti, kien l-ewwel persuna li ġie milqgħuha f’ din id-dar Mattriċi  minn meta beda l-għeluq fl-Indja f’ Marzu tal-2020 minħabba l-pandemija tal-COVID19. Huwa poġġa bukkett fjuri fuq il-Qabar ta’ Madre Teresa f’ isem il-Gvern u l-Poplu ta’ Malta.


Bro Karmenu Duca serva ta’ Għalliem f’ Malta lejn tmiem is-snin tmenin. Huwa imbagħad ħalla Malta u serva f’ diversi postijiet bħala Missjunarju f’ Los Angeles, Kalifornja fl-Istati Uniti tal-Amerka kif ukoll fl-Amerka t’ Isfel fost l-oħrajn.  Bro. Karmenu Duca irritorna biex iservi fil-Belt Indjana ta’ Kolkota, fejn qiegħed jieħu ħsieb irġiel li huma pożittivi għall-HIV u nisa li jsofru minn mard mentali. Għalkemm jaħdem f’ sitwazzjonijiet diffiċli, Bro Duca huwa magħruf minn sħabu l-Brothers bħala persuna kkulurita li ġab miegħu ħafna ferħ fil-Kumpless fejn jaħdem permezz tal-arti tiegħu ispirata mill-arti Bengaliża.


Aktar tard, il-Kummissarju Għoli Reuben Gauci, il-familja tiegħu kif ukoll is-Sa Eugenie Megally kienu milqugħa mill-Konslu Onorarju ta’ Malta f’ Kolkata, is-Sur Ashok Kumar Jhunjhunwala u l-familja tiegħu.


Nhar Jum il-Milied, il-Kummissarju Għoli u d-delegazzjoni tiegħu imbarkaw fuq vjaġġ ta’ seba’ sigħat bil-karozza minn Kolkata għal Belt ta’ Dumka, li tinsab fl-Istat ta’ Ġharkhand. F’ Dumka id-delegazzjoni kellha l-pjaċir li tiġi milqugħha minn Sr. Emanuela ( Emanuel ) Borg  ( magħrufa bħala taż-Żundajru ), Fr. Paul Aquilina SJ, Fr. Joseph Gauci Sacco SJ u s-Sa. Marcette Buttigieg,  kollha missjunarji Maltin fl-Istat ta’ Ġharkhand. Sr. Emanuela Borg ( Soru tal-Karita’), Fr. Paul Aquilina SJ u Fr. Joseph Gauci Sacco SJ ( Ġiżwiti ) ilhom l-Indja għal aktar minn sittin sena.  Huma waslu lejn l-aħħar tas-snin ħamsin u qattgħu ħajjithom jgħallmu lil dawk anqas privileġjati, kif ukoll jieħdu ħsieb nies indiġeni fir-Reġjun magħruf bħala Adivasi. Is-Sa Marcette Buttigieg  ilha l-Indja għal aktar minn erbgħin sena tieħu ħsieb nies morda u nies bi bżonnijiet speċjali  waqt li introduċiet teknoloġiji ġodda u metodi ġodda edukattivi lil kommunitajiet li jibqgħu mhux konnessi tajjeb ma’ bliet metropolitani.


Dawn l-erba’ persuni Maltin huma l-aħħar Missjurnarji ta’ nisel Malti li għad fadal f’ Dumka. Matul is-snin huma rrnexxhielhom jitgħallmu l-ilsna tribali : Santali, Bengali u l-Hindi. Xogħolhom u d-dedikazzjoni tagħhom, kif ukoll l-isforzi bla qies li għamlu, huma ta’ ispirazzjoni kbira.


Il-pijunieri tal-Missjoni qalb is-Santal sa mill-1920, kienu prinċiparjament il-Ġiżwiti Maltin, flimkien ma’ numru żgħir ta’ Missjunarji minn pajjiżi Ewropej oħra. Matul dan id-deċenju, il-Belt żgħira ta’ Dumka laqgħet ukoll lil Malta Mission Fund, Organizzazzjoni Kattolika lajka , li flimkien mal-Ġiżwiti għenet fil-bini ta’ skola u ta’ dormitorju għal studenti bniet.  Min-naħa tiegħu, il-Gvern Malti  iffinanzja ground tal-Basketball fl-2014.


F’ din l-ewwel żjara ta’ Kummissarju Għoli Malti lil Kommunita’ Maltija f’ Dumka, dawn ir-reliġjużi Maltin kellhom il-pjaċir li jaqsmu Quddiesa flimkien nhar l-għada tal-Milied, 26 ta’ Diċembru 2020, flimkien mal-Kummissarju Għoli u d-delegazzjoni tiegħu u b’hekk ħadu rikonoxximent għax-xogħol fejjiedi tagħhom u s-saħħa li wrew matul deċenji ta’ servizz li huma taw lill-proxxmu.​

High Commissioner Reuben Gauci together with the Malta’s Honorary Consul in Kolkata, Mr. Ashok Kumar Jhunjhunwala and his family 

H.C. Reuben Gauci accompanied by his wife and daughter, together with Second Secretary responsible for cultural affairs 

High Commissioner Reuben Gauci together with all missionaries in the state of Jharkhand 

High Commissioner Reuben Gauci with Maltese Bro. Karmenu Duca of the Congregation of Saint Mother Teresa